SAI Controller

Styrning av alla funktioner i processen för Smart Air Injection

Smart Air Injection (SAI) är en skräddarsydd SEEPEX-systemlösning för matning av avvattnat slam över upp till 1 000 meter. Med hjälp av tryckluft och gränsskiktsinjektering går det att transportera slam med en torrsubstans på 20 – 40 % med en låg trycknivå i ledningen.


SAI-Controllern är det centrala styrningselementet i den här säkra systemlösningen som kräver lite underhåll. Det specifika SEEPEX-styrprogrammet gör det möjligt att visualisera och övervaka SAI-processen inklusive feldiagnos. Det går att reglera matningskapaciteter samt luftinsprutning för matningen av den täta fasen, kontrollera säkerhetsfunktioner som övertryck och torrkörning och registrera förbrukning av tryckluft och glidmedel. Integrering i ett överordnat processtyrningssystem är möjligt.

Applikation

 • För styrning av avloppsslammatning med hjälp av excenterskruvpumpar och extra pneumatisk matning av den täta fasen över upp till 1 000 meter

Egenskaper

 • För styrning av serien Smart Air Injection (SAI)
 • Visualisering av SAI-processen
 • Övervakning av processvärdena
 • Reglering av pumpvarvtalet och -kapaciteten beroende av slamtillförseln
 • Styrning av tryckluftsinjektionen för att utlösa den pneumatiska matningen av tät fas
 • Visning av trycklufts- och smörjmedelsförbrukningen
 • Parameterinställning av SAI-matningssystemet
 • Övertryck- och torrkörningsskydd
 • Feldiagnostik
 • Gränssnitt till det överordnade kontrollsystemet

Tekniska data

 • 7.0'' pekskärm (liggande format)
 • 800 x 480 (WVGA)
 • 1 GHz, 256 MB DDRAM
 • CAN-bus-gränssnitt
 • USB 2.0