Teknik

SEEPEX-tekniken

 Sedan SEEPEX grundades 1972 har vi fört ut färdigutvecklad, innovativ teknik på marknaden. Vi har flera patent rörande excenterskruvpumpar – hos oss är det ingen överdrift att ALL THINGS FLOW.

Vi driver utvecklingen genom att oavbrutet dra nytta av nya tekniska genombrott och fokusera på teoretisk forskning, produktutveckling och informationsteknik. Låter det intressant? Läs mer om de grundläggande principerna bakom våra produkter.

PRINCIPEN

SEEPEX excenterskruvpumpar är av typen roterande förträngningspumpar.

 • Två medietransportelement med speciell geometri och
 • Excentrisk rotation

Tack vare den speciella geometrin uppstår slutna kaviteter mellan rotor och stator. Vid rotorns rotation förs mediet från pumpinloppet (sugsidan) till pumputloppet (trycksidan).

 • Självsugande, stor sughöjd
 • Högt utloppstryck
 • Flödet är nästan oberoende av systemtrycket
 • Reversibel rotationsriktning
 • Kontinuerligt flöde med låg pulsation

ROTOR OCH STATOR

SEEPEX rotorer och statorer uppfyller de högsta kvalitetskraven och säkerställer hög verkningsgrad. Mindre slitage och god korrosionsbeständighet ger låga driftkostnader och lång livslängd. De följer vissa förutsättningar: optimerade ytor, hög geometrisk precision, kundanpassbara materialval samt tillämpningsspecifik dimensionering och ytbehandling.

 • Hög ytjämnhet
 • Anpassade material
 • Hög ythårdhet
 • Integrerad tätning
 • Många materialalternativ
 • Hög tryckstabilitet
 • Hög verkningsgrad tack vare optimerad rotoryta
 • Energisnål tack vare lågt start- och driftmoment
 • Låg ljudnivå tack vare hög ytjämnhet
 • Lång livslängd tack vare perfekt inbördes komponentanpassning

GEOMETRIER

SEEPEX affärsidé är att utveckla anpassade lösningar för våra kunders mångskiftande behov och krav. Det är därför vi även erbjuder ”skräddarsydda” rotor/statorgeometrier, konstruerade exakt för det tryck och flöde som krävs och för den produkt som ska pumpas.

 • Optimala prestanda
 • Låga driftkostnader
 • Snabb avkastning på investerat kapital
 • Lång pumplivslängd
 • Modulsystem: alla geometrier är inbördes utbytbara

SEEPEX – 6L-GEOMETRI

SEEPEX 6L-geometri möjliggör lägre ythastigheter tack vare liten rotordiameter och stor stigning och ger lång ytlivslängd tack vare bredare tätningszon.

 • Högre verkningsgrad
 • Lägre axialkrafter
 • Mindre slitage, längre livslängd
 • Särskilt lämpad för lättflytande produkter
 • Tryck: upp till 6 bar (90 psi)

SEEPEX – KONVENTIONELL GEOMETRI

Med mindre stigning och kompakt konstruktion klarar den konventionella SEEPEX-geometrin höga systemtryck.

 • Mycket mångsidig, lämplig för praktiskt taget vilken tillämpning som helst
 • Speciellt konstruerad för högviskösa produkter
 • Tryck: upp till 48 bar (720 psi)

SEEPEX – TRICAM-GEOMETRI

SEEPEX tricam-geometri ger högre flöde vid samma pumplängd, tack vare fler skruvlinjer. Med det längre 6LT- eller kortare 12T-utförandet kan SEEPEX-fördelarna uppnås vid högre flöden.

 • 50 % högre flöde
 • Även vid högre tryck
 • Enkel konvertering mellan 6L- och tricam-geometri

DRIVKNUT

SEEPEX excenterskruvpumpar har robusta och lättmonterade drivknutar. Hermetiskt förseglade manschetter säkerställer jämn och mjuk drift, även vid extrema temperaturer och abrasiva media.

 • Tillverkade av slitstarka, härdade och enkelt utbytbara komponenter
 • Hålls på plats med drivknutshylsa
 • Helt fyllda med specialfett
 • Hermetiskt förseglade med elastisk manschett
 • Många materialalternativ för manschetten, tillsammans med flera olika alternativ för problemfri drift
 • Manschetten skyddar effektivt mot mekaniska skador
 • Snabb och enkel demontering förenklar underhållet och förkortar stilleståndstiden
 • SEEPEX garanterar 10 000 drifttimmar för drivknutar av utförande med manchettskydd (tillval)

Smart Seal Housing

Smart Seal Housing (SSH) är den senaste utvecklingen inom Smart Conveying Technology (SCT).

Denna tekniska innovation möjliggör snabbt och enkelt underhåll, vilket gör det möjligt att byta glidringstätningen utan att behöva avlägsna rörledningen eller sughuset.

När glidringstätningar behöver bytas ut måste rörledningen och pumpens sughus i vanliga fall avlägsnas för att få åtkomst till tätningshöljet. Detta är en tidskrävande process som nu har effektiviserats med Smart Seal Housing (SSH). Smart Seal Housing (SSH) erbjuds som tillval för pumpar med Smart Conveying Technology (SCT).

 • Hölje med delad tätning
 • Möjliggör borttagande av stationärt säte genom mellanstycket för fullständigt byte av tätningen
 • Kan återmonteras på en befintlig pump eller levereras som ett tillval på en ny pump
 • Lämplig för vanliga enkelverkande glidringstätningar
 • Patent väntande
 • Sughuset och sugledningen behöver inte demonteras
 • Reducerat ”driftstopp” på grund av byte av glidringstätningen
 • Enkel inmontering av glidringstätningens stationära säte
 • Enkel åtkomst till drivenhets- och statorsidlänken
 • Sänkta underhållskostnader

ÅTKOMST TILL DRIVLÄNK

Drive Joint Access (DJA) är ett intelligent koncept för att underhålla komponenterna på drivenhetssidan.

För pumpar med öppen inmatningstratt möjliggör ett rullagrat, skjutbart länkhus mellan inloppshuset och mellanstycket snabb åtkomst till länken på drivenhetssidan. Insticksaxel och drivenhet kan då monteras eller demonteras på några minuter, utan att man tar bort rörledningar, inloppshuset eller matningsskruven. 

Vid stora standardpumpar kan den kompletta driv- och kopplingsstångenheten enkelt tas bort från sughusets baksida för att underhålla glidringstätningen eller länkar. Inte heller här måste man ta bort rörledningar eller demontera rotor och stator.

 • Vid pumpar med öppen inmatningstratt: Skjutbart länkhus mellan inloppshuset och mellanstycket

 • Vid stora standardpumpar: Bortdragbar driv- och kopplingsstångenhet från sughusets baksida

 • Underhåll möjligt med standardverktyg

 • Maintain in Place möjligt
  • Ingen demontering av rören eller hela pumpen
 • Drastiskt minskade underhållstider och -kostnader
  • Enkel åtkomst till slitdelar utan att hela pumpen demonteras
 • Förebyggande underhåll
  • Återkommande, enkel inspektion och underhåll av länken
 • Längre drifttider
  • Planerad, enkel inspektion och underhåll av delarna på drivenhetssidan för en störningsfri drift

  

Visa

ROTOR JOINT ACCESS

Med det intelligenta underhållskonceptet Rotor Joint Access får du snabb och enkel åtkomst till länken på rotorsidan på pumpar med öppen inmatningstratt och stora standardpumpar

Tack vare en rullagrad, skjutbar husdel är det möjligt att komma åt länken på rotorsidan snabbt och enkelt. Därigenom tas statorn enkelt ut, utan att demontera tryckstutsen eller rörledningarna. Detta förenklar servicearbetena och kortar ner stoppen för underhåll av pumpen rejält.

 • Skjutbar husdel på rotorsidan
 • Underhåll möjligt med standardverktyg
 • Maintain in Place möjligt
  • Ingen demontering behövs av rörledningarna eller hela pumpen
 • Drastiskt minskade underhållstider och -kostnader
  • Enkel åtkomst till slitdelar utan att hela pumpen demonteras
 • Förebyggande underhåll
  • Återkommande, enkel inspektion av länken
 • Längre drifttider
  • Planerad, enkel inspektion och underhåll av delarna på rotorsidan för en störningsfri drift

  

BILD