SEEPEX TILLBEHÖR

Den perfekta lösningen på dina pumpproblem – in i minsta detalj. För att komplettera SEEPEX breda sortiment pumptyper, pumpstorlekar och material, erbjuder vi även tillbehör som underlättar optimering för ännu högre driftsäkerhet, längre livslängd och perfekt hantering av den pumpade produkten.

Torrgångsskyddet ökar pumpens livslängd – med en temperaturgivare i statorn kontrolleras temperaturskillnaden mellan rotor och stator och jämförs med den i TSE-systemet inställda högsta tillåtna temperaturskillnaden. Om högsta tillåtna temperaturskillnad överskrids, slår systemet från pumpen och utlöser ett larm.

SEEPEX torrgångsskydd övervakar statortemperaturen under drift och skyddar mot överdrivet slitage och förtida utslitning genom att slå från pumpen om temperaturgränsen överskrids.

SEEPEX dry running protection device

Med garanti: den rostfria stålhylsan skyddar manschetten mot mekaniska skador orsakade av större plast-, trä-, glas- eller metallfragment. SEEPEX garanterar 10.000 drifttimmar för drivknutar av utförande med manschettskydd.

SEEPEx universal joint protection

Hjälp mot slitage: med statorspänndonet kan en sliten stator efterspännas jämnt, så att ursprunglig kompression mellan rotor och stator återställs och pumpen åter arbetar med full märkkapacitet.

SEEPEX adjustable stator retensioning device

En membranmanometer med öppen fläns för högviskösa media signalerar så fort trycket stiger över eller faller under inställda gränser.

SEEPEX over pressure and low pressure protection device

För exakt dosering: med denna doseringsenhet kan du ställa in erforderligt antal pumpvarv och därmed justera flödet exakt efter behoven.

SEEPEX metering device

Axeltätningsskydd: tätvattensystem matat med spärrvätska. På begäran kan spolsystemet förses med flödesmätare, för störningsfri drift.

SEEPEX lantern ring supply unit

Smart Seal Housing (SSH) är den senaste utvecklingen inom Smart Conveying Technology (SCT). Denna tekniska innovation möjliggör underhåll som både är oerhört snabbt och enkelt, vilket gör det möjligt att byta glidringstätningen utan att avlägsna rörledningen eller sughuset.

När glidringstätningar måste bytas ut måste rörledningen och pumpens sughus i vanliga fall avlägsnas för att få åtkomst till tätningshöljet. Detta är en tidskrävande process.

FUNKTIONER:

 • Hölje med delad tätning
 • Möjliggör borttagande av stationärt säte genom mellanstycket för fullständigt byte av tätningen
 • Kan återmonteras på en befintlig pump eller levereras som ett tillval på en ny pump
 • Lämplig för vanliga enkelverkande glidringstätningar
 • Patent väntande

    FÖRDELAR:

    • Sughuset och sugledningen behöver inte demonteras
    • Reducerat ”driftstopp” på grund av byte av glidringstätningen
    • Enkel inmontering av glidringstätningens stationära säte
    • Enkel åtkomst till drivenhets- och statorsidlänken
    • Reducerade underhållskostnader