Biogas facility in the renewable energies market

Biogas

Visa undermenyer

Biogas är en viktig del av klimatskyddsarbetet. Biogas tillverkas av biomassa, t.ex. energigröda eller organiskt rest- och avfallsmaterial. Det är koldioxidneutralt, eftersom växterna absorberar lika mycket koldioxid som återbildas när bränslet senare förbränns. Biogas är ett alternativ till de krympande tillgångarna av fossila bränslen, som kol, naturgas och råolja.

 

Effektiv hantering av råvarugrödan krävs för att uppnå högt gasutbyte och god lönsamhet. Anläggningens tekniska utrustning är därför av yttersta vikt.

 

Utrustningen måste säkerställa:

  • hög driftsäkerhet
  • enkelt underhåll
  • låg energiförbrukning.

 

SEEPEX är en av världsledarna inom transport av flytande och fasta media och erbjuder ett brett sortiment tillämpningsspecifika lösningar.

 

SEEPEX modulsystem kan anpassas till alla utmaningar:

  • dina driftkrav
  • dina driftförhållanden
  • dina media.

 

Vi tillhandahåller tekniska lösningar för alla dina processrelevanta produkter – den ekonomiskt optimala lösningen för din verksamhet. Det är ett löfte!