Fermentation facility in the renewable energies field.

Fermentering

Visa undermenyer

Fasta och flytande produkter som ska fermenteras (jäsas) måste vara väl blandade innan de förs in i fermenteringstanken.

Det finns två skäl till detta:

  • högre gasutbyte tack vare ökad biologisk aktivitet
  • jäsningsprocessen fungerar bättre tack vare ökad omrörning.

Vår lösning

Vårt blandningssystem för biosubstrat är en idealisk lösning. Systemet består av en robust T-pump med öppen inmatningstratt, en BN-pump i standardutförande samt biogasstyrsystemet BGDC. Den extra stora öppna inmatningstratten och matarskruven blandar effektivt såväl fasta produkter som flytande substrat som ska jäsas. BGDC-systemet styr individuellt såväl blandningstiden som blandningsförhållandet mellan fasta och flytande komponenter.

Fördelarna

  • Robust BTEX-pump för extrema tillämpningar.
  • Ökat gasutbyte.
  • Avsevärt reducerad energiförbrukning.
  • Effektivare anläggningsdrift tack vare optimerad processtyrning (BGDC).
  • Stort urval pumpar med öppen inmatningstratt möjliggör anpassning till olika råvaror.


 
För bästa blandning och hantering: SEEPEX blandningssystem för biosubstrat säkerställer effektiv anläggningsdrift och ökad produktivitet.