Large spools of paper stacked in a warehouse

Massa- och pappersindustri

Dölj undermenyer

Massa- och pappersindustrin är en tekniskt mycket krävande bransch. Papperstillverkning är en teknikintensiv verksamhet, som kräver en mängd olika specialiserade och mycket avancerade maskiner. De pumplösningar som används i branschen måste väljas och anpassas mycket omsorgsfullt utifrån de fiber- och produkttyper som ska hanteras.

 

SEEPEX-pumpar klarar de högt ställda kraven. Det är därför många ledande massa- och papperstillverkare förlitar sig på våra pumpar i alla steg i sin produktionskedja, till exempel:

  • råvarupreparering och -behandling
  • ytglättning
  • bestrykning
  • massaberedning
  • blekning
  • avloppsreningsverk
  • hjälpkemikalietillsättning.

 


SEEPEX modulsystem möjliggör tekniskt och ekonomiskt optimerade lösningar för praktiskt taget alla tillämpningar i pappersindustrin. Standardgeometri, 6L-geometri eller tricam-geometri med liten eller stor stigning möjliggör optimal anpassning. Optimerade geometrier med mycket hög doseringsnoggrannhet finns att tillgå för tillämpningar som kräver särskilt låg pulsation. Mekaniska tätningar är en beprövad teknik för att uppfylla såväl miljölagstiftningens krav som tekniska och ekonomiska krav.

 

SEEPEX i massa- och pappersindustri – ett talande exempel på tekniskt avancerade och individuellt anpassade pumplösningar.