Treatment pool at a wasterwater facility

Slamblandning

Visa undermenyer

Anläggningar för hantering och behandling av slam kan hantera såväl eget som importerat, avvattnat slam. Slammet kan lagras i silor under eller över marknivå. Om så behövs, kan slammet återblandas för att erhålla rätt egenskaper för den fortsatta behandlingen.

Vår lösning

SEEPEX-pumpar transporterar och blandar slam från olika källor, och möjliggör flera olika processalternativ och möjligheter att nå rätt torrsubstanshalt för den fortsatta behandlingen, oavsett ursprunglig torrsubstanshalt.

 

Tillämpningsexempel:

 

SEEPEX transportlösningar erbjuder fördelar speciellt för slamblandning: