Two men in a factory speaking about the transportation industry.

Farkostindustri

Visa undermenyer

I farkostindustrin ingår bil-, flyg- och rymdindustri såväl som varvsindustri. Branschen är mycket mångskiftande, vilket återspeglas i de tillämpnings- och marknadsspecifika kravens variationsrikedom.

Vår lösning

SEEPEX excenterskruvpumpar används i en mängd olika tillämpningar:

  • pumpning och dosering av vätskor i automatiserad tillverkning av alla slags fordon
  • korrosionsskydds- och vaxborttagningssystem
  • lackering
  • rengöringsstationer
  • mobila dräneringssystem
  • spilloljehantering
  • avisning av flygplan.

 

SEEPEX-pumpar har höga prestanda i dessa tillämpningar, eftersom de:

  • pumpar skonsamt och med låg pulsation
  • har hög doseringsnoggrannhet
  • har låga underhållskostnader.