Produce field being watered

Jordbruk

Visa undermenyer

I jordbruk används SEEPEX-pumpar främst för foder och biogas:

  • rätt utformade tekniska lösningar för utfodring är av stor vikt för djurbesättningars välbefinnande och hälsa
  • fermentering av biologiskt material för att producera biogas eller gödsel. 

Vår lösning

SEEPEX erbjuder kundanpassade lösningar och en mängd olika konstruktionsmaterial, för att kunna leverera den optimala pumpen för varje tänkbar materialtransporttillämpning. Vi har t.ex. utvecklat en lösning med en kombinerad pump och macerator, för finfördelning av avfall i biogasanläggningar.