Two men in a factory speaking about wood processing.

Träindustri

Visa undermenyer

Under begreppet träindustri ryms all slags kommersiell förädling av träråvara till byggmaterial, möbler, musikinstrument, papper och kartong, eller till biobränsleprodukter.

Vår lösning

SEEPEX excenterskruvpumpar och maceratorer används i träindustrin främst för:

  • tillverkning av spånskivor och träfiberplattor
  • bearbetning och maceration av produktionsavfall
  • transport och dosering av hjälp- och tillsatskemikalier, t.ex. betmedel, träskyddslasyr, fernissor, lösningsmedel och spackel.

 

SEEPEX-pumpar har visat sin lämplighet i träindustriella tillämpningar sina inneboende grundegenskaper:

  • skonsam pumpning med låg pulsation
  • hög doseringsnoggrannhet
  • hög driftsäkerhet
  • enkelt underhåll.