Petrochemical facility happy with their SEEPEX installation

Flytande produktions-, lagrings- och lastningsplattformar (FPSO)

Visa undermenyer

Världens ständigt ökande energibehov har medfört att kolväten börjat utvinnas inte bara från grunda vatten, utan att även djupvattenfyndigheter exploateras.

Vid djupvattenutvinning används både undervattensutrustning och ytgående, flytande enheter för såväl prospektering som utvinning. En välkänd sådan flytande enhet är olika slag av flytande oljeplattformar, samlade under begreppet Floating Production, Storage and Offloading, FPSO.

SEEPEX tillhandahåller kundanpassade pumplösningar för såväl skrov som överbyggnad på sådana plattformar, lösningar som uppfyller mycket komplexa och stränga projektspecifikationer från IOC och NOC, verksamma på Nordsjön, utanför Västafrikas kust och i Brasilien, Asien och Australien.

Våra pumplösningar används i följande tillämpningar:

  • transfer av behandlad och obehandlad dieselolja
  • påfyllning av dieselolja till turbogeneratorer
  • transfer av öppna och slutna torndränage
  • matning av och spilloljehantering från hydrocyklon
  • tryckstegring och transport av produktionsvatten
  • matning av hög- och lågtrycksseparatorer
  • transfer av slag- och spillvatten.