Solitary Offshore drilling platform on the horizon of a clear blue ocean.

Råoljeutvinning

Visa undermenyer

Viskositeten hos råolja, såväl som dess kemiska sammansättning, varierar med oljans geologiska ursprung. Utvinning och förädling av råolja omfattar ett stort antal processteg, från första rengöring till den bruksfärdiga slutprodukten.

Vår lösning

SEEPEX excenterskruvpumpar är optimerade för de skiftande egenskaperna hos olika råoljor och för de olika raffineringsprocesser som används.

 

Tillämpningsexempel:

  • BN-, NS- och N-pumpar för transport av råolja från oljekällan till samlingsstationen, eller mellan olika lagringsställen
  • Fördelarna SEEPEX pumpkonstruktion:
  • konstant statorväggtjocklek minskar risken för överhettning
  • lågt pumpvarvtal ger lång livslängd
  • enkelt axeltätningssystem
  • helautomatiska styrsystem.

 

Slutsats: SEEPEX-pumpar är ditt förstahandsval för alla tillämpningar inom råoljeutvinning.

<h3/>