Livsmedelsindustri

EHEDG

Dölj undermenyer

Hygien- och säkerhetskraven i livsmedelsindustrin har skärpts kraftigt under de senaste åren. Pumpar används i nästan alla steg av produktionsprocessen. Pumpar som måste uppfylla allt högre krav på:

  • skonsam hantering, rengöring och sterilisering
  • absolut hygien i alla processer
  • driftsäkerhet och enkelt underhåll.

Dessutom måste lösningarna vara konkurrenskraftiga i den allt hårdare globala konkurrensen, samtidigt som de överensstämmer med stränga produktansvarslagar och uppfyller höga krav från välinformerade och kritiska konsumenter.

SEEPEX excenterskruvpumpar i grupp CS uppfyller livsmedelsindustrins krav:

  • livsmedelspumpar med anslutningar för rengöring på plats (Cleaning In Place, CIP) möjliggör rengöring fri från rester och bakteriehärdar
  • livsmedelspumpar konstruerade för sterilisering på plats (Sterilzation In Place, SIP) möjliggör sterilisering med överhettad ånga under pumpens driftcykler.

Våra livsmedelspumpar uppfyller den i USA använda normen 3-A Sanitary Standards och är konstruerade enligt EHEDG:s och FDA:s riktlinjer.

Vi följer riktlinjerna för hygienisk konstruktion av pumpar för produktion av hygieniskt och mikrobiologiskt rena livsmedel.