Rows of happy pink pigs

Långsiktig tillväxt

Visa undermenyer

Transporterad produkt

Sörpa

Huvuddata

Helt tryckstabil över långa avstånd

Perfekt doseringsnoggrannhet

Kostnadsbesparingar

Låga underhållskostnader

Företagstillväxt, tuff konkurrens, hård prispress och ständigt ökande krav på produktionsutrustningen – det är vardagen i alla branscher, inte minst i jordbruk och svinskötsel. Svinbesättningarna ska utfodras, och här ligger en konkurrenskritisk kostnadsaspekt.

Bakgrund

Sedan 1950-talet har fler och fler gårdar uppgraderat och utökat sin verksamhet år efter år, enligt devisen ”Väx eller försvinn”. En ledande fläskköttsleverantör var fast besluten att växa hellre än försvinna, och vände sig till SEEPEX för hjälp med innovativa och kostnadseffektiva lösningar för svinutfodring.

Utmaning

Mald eller hackad spannmål blandas till homogen, viskös sörpa i blandningsaggregat. Sörpan transporteras sedan genom rörledningar till de över anläggningen fördelade foderstationerna. Ju större anläggning, desto längre rör och därmed också högre krav på foderdistributionspumparna.

Lösning

I projektets initialskede installerade SEEPEX en testpump ur serie BN. De prestanda som uppnåddes övertygade alla. 

Fördelar: noggrann foderdosering, tryckstabil pumpning av högviskös sörpa över långa sträckor, enkel rengöring och litet underhållsbehov.

Fördelar

Efter några år hade flera hundra SEEPEX-pumpar installerats i anläggningen, och de fungerar tillförlitligt och problemfritt. Svinbönderna har sparat väldiga belopp sedan den första SEEPEX-pumpen installerades.

Den långa livslängden hos SEEPEX-pumparnas samtliga komponenter har givit ett mycket fördelaktigt pris/prestandaförhållande, och kommer att fortsätta att ge det många år in i framtiden, till kundernas belåtenhet.