The golden gate bridge with mountains in the distance

Vatten för miljoner.

Hetch Hetchy-reservoaren öster om San Francisco spelar en central roll i Kaliforniens dricksvattenförsörjning. Reservoaren kan lagra upp till 442 miljarder liter dricksvatten och försörjer omkring 80 % av befolkningen i San Francisco Bay Area med vatten. Det är 2,6 miljoner personer. San Francisco Public Utilities Commission (SFPUC) ansvarar för lagring, distribution och kvalitetskontroll av dricksvattnet. Hos SFPUC var man inte nöjda med sin hittills använda pumptyp, och sökte därför efter alternativ. Det alternativet visade sig vara SEEPEX.

Bakgrund

Renhetskraven på San Franciscos dricksvatten är extremt höga. I en av de olika reningsprocesserna tillsätts 12,5-procentig natriumhypokloritlösning (NaOCl) till vattnet. Detta görs i Tesla Portal Disinfection Station, tidigare med hjälp av membranpumpar. Desinficering med NaOCl medför mindre risker för både människor och miljö är klorgas. NaOCl är emellertid starkt frätande och orsakar extremt slitage på utrustningen.

Uppgift

För varje membranpump fick man en extra kostnad på 450 dollar för spärrventiler och vibrations- och pulsationsdämpare. Dessutom bildades gasbubblor, som orsakade allvarliga problem.

SEEPEX har mycket gott rykte i hela världen och är känt för sina kundspecifika pumplösningar i praktiskt taget alla branscher. Efter en rekommendation från ett företag specialiserat på vattenreningssystem vände sig SFPUC till SEEPEX.

Lösning

SEEPEX gedigna och genom en mängd referenser i San Francisco verifierade kunnande övertygade SFPUC. Det var emellertid inte allt: SEEPEX tillhandahöll en BN-pump i kundanpassat prototyputförande, för provdrift under verkliga förhållanden.

Jag visste att det här var en bra lösning, redan innan pumpen testades.
Steve Shaw
Chief Stationary Engineer, Tesla Portal

Med testresultaten i hand var det bara att konstatera att Steve hade haft fullkomligt rätt. SEEPEX-pumparna doserar så tillförlitligt att ytterligare mät- och analysutrustning är överflödig. Pumparna behöver ingen hjälputrustning för att hindra bildning av gasbubblor, och de har lågt underhållsbehov. Underhåll och komponentbyten går snabbt och enkelt att utföra, vilket minimerar stilleståndskostnaderna.

Fördelar

SEEPEX excenterskruvpumpar har ett utomordentligt rykte i kemi- och biokemiindustrin för sin extrema tillförlitlighet, höga driftsäkerhet, låga livscykelkostnad och sitt minimala underhållsbehov.

Dessa egenskaper fick SFPUC fullkomligt övertygade. Som del i en långsiktig investeringsplan beställde man ytterligare 24 pumpar från SEEPEX, för Sunol Valley Chloramination Facility.