Strenge retningslinjer - øget miljøbeskyttelse

SEEPEX forstår dine udfordringer og Smerter

Kommunal og industriel spildevandsbehandling er underlagt streng miljølovgivning, som løbende revideres og opdateres på globalt plan. For at opfylde lovgivningen og sikre løbende overholdelse af den er vores kunder altid på udkig efter innovative løsninger på deres "skadelige punkter", der kan forbedre driftstiden, minimere nedetiden og spille en stor rolle i forbindelse med energi- og kemikaliebesparelser, samtidig med at de maksimerer anlæggenes produktion.

Innovative pumpeteknologier - smarte løsninger til forebyggende vedligeholdelse

SEEPEX støtter rensning og klaring af spildevand med den nyeste pumpeteknologi. Pumperne kan anvendes til slamafvanding, slamtørring og -forbrænding, slambehandling og -blanding eller optimerede fordøjelsesprocesser. De kan således bidrage til langt mere effektive, omkostningsreducerede og forenklede processer. SEEPEX-progressive kavitetspumper er særligt økonomiske transportløsninger til transport af meget afvandet slam, da der stort set ikke er nogen begrænsninger med hensyn til viskositet eller slibende materialer. Slurries med tørstofindhold på op til 45 % transporteres uden besvær.

Vores standardpumper er robuste allroundere, der kan bruges til pålidelig pumpning af primærslam eller fortykket slam. Til udledning fra fortykkere eller siloer er vores tragtpumper, eventuelt med skruer og blade, velegnede til at transportere de tørre masser videre uden forstyrrende brodannelse.

Med intelligente vedligeholdelseskoncepter ønsker vi at hjælpe vores kunder i spildevandsindustrien med at udføre vedligeholdelsesaktiviteter hurtigt og nemt og dermed spare tid og driftsomkostninger på lang sigt.

SEEPEX - Pumper til spildevandsbehandling

Afvanding af slam

Tørring og forbrænding af slam

Behandling af spildevand og slam

Slamblanding

Avanceret fordøjelse

Dosering af kemiske tilsætningsstoffer

SEEPEX pumper med fremadskridende hulrum er meget pålidelige aktiver til alle procestrin i et spildevandsbehandlingsanlæg.

Høj pålidelighed for Københavns spildevandssystem

"På lang sigt er vi endda i tvivl om, hvorvidt vi har brug for "standby-pumper til drift" Så tilfredse er vi med SEEPEX SCT-pumpens vedligeholdelsesvenlighed."

 

Torsten Lauersen Vig, vedligeholdelseschef
BIOFOS Lynetten