Første klasses håndtering

Med specialiseret teknologi fra Seepex

"Når der produceres fødevarer og drikkevarer, er affald, vaskerester og andre biprodukter uundgåelige.

Overproduktion, kassationer og udgåede varer falder også ind under denne kategori - som ofte er underlagt strenge lovkrav. Dette skyldes, at afhængig af restmaterialernes kategorisering skal der i produktionsprocesserne sikres streng overholdelse af hygiejnebestemmelserne og undgås krydskontaminering. Det samme gælder transport- og bortskaffelsesveje - f.eks. til deponering, termisk genanvendelse eller anvendelse som dyrefoder.

Affaldsbehandlingsteknologier skal derfor ikke kun være effektive, men også opfylde strenge hygiejnekrav og undgå lugtemissioner."

Maksimal ydeevne til affaldsbehandling

"SEEPEX-løsninger løser mange udfordringer i forbindelse med affaldsbehandling: Fødevareaffaldet transporteres gennem lukkede rørsystemer, hvilket stort set eliminerer utilsigtet forurening, forurening af arbejdsmiljøet og lugtgener.

Med BTM-tankpumper kan forskellige restmaterialer ikke kun pumpes, men også knuses. SEEPEX-maceratoren kan nedbryde dem endnu mere. Resultatet: en reduktion af volumen på op til 60 %, hvilket sparer transportomkostninger og gør materialet bedre egnet til brug som vedvarende energikilde eller dyrefoder.

Vores patenterede Smart Air Injection (SAI)-systemløsning tilbyder en særlig effektiv transportmetode: Kombinationen af pumpetransport og tryklufttransport gør det muligt at transportere restprodukter fra drikkevareindustrien, f.eks. malt- eller humleaffald samt te- eller kafferester, rent og sikkert over lange afstande på op til 1.000 meter. Den kontrollerede tilførsel af korte trykluftimpulser gør det muligt at reducere energiomkostningerne med op til 72 % sammenlignet med konventionelle processer."

 

SEEPEX-pumper til behandling af
Affald og biprodukter

Transport af skære- og produktionsaffald

Pålidelig fjernelse af slagtekroppe, skind, hoveder og andet madaffald

Overførsel af hele dele eller stykker

Fra små dele op til størrelsen af kyllinger

Maceration af affald

Reduktion af mængden med op til 60 % med henblik på videre anvendelse som dyrefoder

SEEPEX-pumper transporterer madaffald på en følsom og effektiv måde