Bioethanol og biodiesel

Grønne brændstofalternativer

Reduktion af drivhusgasemissioner


Fremme af miljøvenlig mobilitet

De globale olieressourcer er ved at svinde ind, klimaændringernes virkninger kan ikke længere ignoreres, og den globale økonomi vokser og kræver mere energi og brændstof. Transport og rejser, både erhvervsmæssigt og privat, er den største drivkraft bag det stigende olieforbrug og tegner sig for over 40 % af det samlede forbrug.

Denne udvikling sammen med ny lovgivning om reduktion af drivhusgasemissioner har fået ingeniører verden over til at fokusere på nye alternativer som bioethanol eller biodiesel for at støtte en lavemissionsøkonomi.

Udfordrende opgaver, der er nemme at udføre

Der anvendes mange råvarer i biodiesel- og ethanolproduktionen, f.eks. majs, sojabønner, kassava, kartofler og brugt korn fra destillerier og bryggerier. Disse blandes og pumpes med BTEX-biosubstratblandingssystemer. Kartofler hakket med pumper med åben tragt og integrerede skæreknive (BTM-serien), brugt korn og andre afvandede produkter overført med åben tragt (BTHE-serien) og Smart Air Injection (SAI)-teknologi.

Teknologier med let vedligeholdelse såsom Smart Conveying Technology (SCT), Rotor og Drive Joint Access kan inkorporeres i pumper til væsketilførsel og åbne tragtpumper.

SEEPEX-pumper bruges til nøjagtig dosering af en række forskellige flokkulanter og andre kemikalier med minimal pulsation, høj repeterbarhed og præcision for at optimere processer.

SEEPEX-PUMPER TIL BIOETHANOL- OG BIODIESELINDUSTRIEN


Transport af flydende råmaterialer og substrater
Bioethanol- og biodieselproduktion kræver, at vores pumper kan håndtere slibende medier. Vores portefølje omfatter vedligeholdelsesvenlige teknologier med mulighed for at genoprette pumpens effektivitet uden at skifte dele.

Transport af viskose produkter
Importerede eller indfødte højviskøse, ikke-flydende produkter håndteres nemt med SEEPEX T-pumper med åben tragt og energieffektiv Smart Air Injection-teknologi.

Blanding af råmaterialer
Råmaterialer til bioethanolproduktion blandes og pumpes med BTEX-biosubstratblandingssystemer, der omfatter vedligeholdelsesvenlige teknologier og en flangetilslutning til tilførsel af flydende fase.

Dosering af tilsætningsstoffer
SEEPEX doseringspumper leverer med en høj nøjagtighed på +/- 1 % og minimal pulsation lav- til højviskøse og aggressive medier med eller uden faste stoffer.

SEEPEX-pumper anvendes i mange processer til produktion af "grønt brændstof"