Sweden (SV)

AUTOMOTIVE

MONTERINGSLINJE - SNABBT OCH EFFEKTIVT

En bransch i förändring

Ny teknik med högre kostnader

Fordonsindustrin står under enormt tryck när den övergår från förbränningsmotorer till alternativ teknik. Med e-mobilitet kommer produktionskostnaderna för bilar att förbli högre än förbränningsmotormodeller i flera år, vilket leder till att tillverkarna måste söka efter kostnadsminskningar för att förbli konkurrenskraftiga. Att anta tillförlitlig och energieffektiv pumpteknik för att tillförlitligt transportera viskösa medier på produktionslinjer är ett viktigt steg för att minska driftskostnaderna.

 

 

Glänsande fordon

SEEPEX progressiva kavitetspumpar är idealiska för att transportera och dosera tunna till mycket viskösa, aggressiva eller slipande medier i processer som t.ex. ytbehandling av bilytor för korrosionsskydd och slutlig ytbehandling av fordon.

Inom batteriproduktionen erbjuder SEEPEX progressiva kavitetspumpar för att transportera bindemedel, tillsatser och aktiva lösningar. Dessutom levereras även högteknologiska pumpskidor monterade på vagnar för effektiv produktion av elektrodepastor.

Doseringspumpar från vårt D-sortiment används för att överföra medier som t.ex. tätningsmedel, hartser och skyddsmedel under målnings- och lackeringsprocessen tack vare deras höga doseringsnoggrannhet på +/- 1 % och jämna flöde med minimal pulsering. Vår smarta doseringspump (SDP) levereras som en "paketenhet" med ett integrerat programmerbart styrsystem för komplexa doseringsuppgifter som ger hög precision och repeterbarhet och kan enkelt integreras i avancerade automationssystem tack vare sin modulära uppbyggnad.

Med SEEPEX intelligenta underhållsinnovationer kan pumparna underhållas utan att behöva demonteras helt. Våra digitala lösningar möjliggör förebyggande och planerat underhåll. Tillsammans med vår applikationsexpertis ger dessa lösningar processoptimering, förbättrad utrustning och effektivitet i anläggningen samtidigt som de stödjer den Just-in-Time-filosofi som är allmänt utbredd i branschen.

 

 

SEEPEX-PUMPAR FÖR BILINDUSTRIN

Mätning av färg och lack

Med våra standardpumpar från N-serien pumpas tunna till högviskösa färger jämnt till sprutmunstyckena med minimal pulsering.

 

 

Slutförande

Varmt vax för att skydda karossen och dess delar från korrosion pumpas till färglinjerna. Tömning av containrar och fat sker på ett tillförlitligt sätt med våra flexibla halvt nedsänkbara pumpar i E-serien.

 

 

Produktion av elektrodpasta för batteriproduktion

Doseringspumparna i D-serien säkerställer exakt dosering av kemikalier för att uppnå en homogen beläggning av elektroderna, vilket bibehåller kvaliteten och minimerar defekter i ledarfolierna.

 

 

Biltvätt

Pumpar från vårt N-sortiment används för pulsationsfri hantering av tvättmedel.

 

 

Rening av avloppsvatten

Industriellt avloppsvatten hanteras på ett tillförlitligt sätt genom hela reningsprocessen med våra standardpumpar i N-serien eller, för mycket viskösa produkter som inte kan flyta, med T-pumpar med öppen behållare.

 

 

SEEPEX-pumpar är idealiska för batteriproduktion och för dosering av lack.

Behöver Du Mer Information?

sv-SE