Sweden (SV)

Snabbt rörliga produkter

Kostnader och hållbarhet

Textilindustrin är den näst största konsumtionsvarusektorn i Europa och USA och tillverkar produkter för en av de mest konkurrenskraftiga marknaderna, från snabbmode till hållbara kläder för att möta kundernas olika krav. Olika kemikalier, inklusive naturliga tillsatser, tillsätts vid tillverkningen av råtextilier, både syntetiska och naturliga. Tillverkare arbetar under högt kostnadstryck för att förbli konkurrenskraftiga.

Från kläder och hushållsartiklar till funktionella tekniska textilier för användning inom t.ex. bilindustrin och skyddskläder är tygval och behandling av avgörande betydelse. Viktiga produktionsprocesser är blekning och färgning samt tryckning och beläggning, som kräver noggrann dosering av kemikalier och skjuvkänslig latex. Det avloppsvatten som produceras måste behandlas innan det släpps ut för att uppfylla miljölagstiftningen.

 

 

Ekonomisk användning av tillsatser

SEEPEX-pumparna är det idealiska valet inom textilindustrin för behandling av garn och tyg tack vare sin låga skjuvning och minimala pulsering.

SEEPEX doseringspumpar levererar med en hög noggrannhet på +/- 1 % och minimal pulsering tunna till mycket viskösa, aggressiva och frätande medier, med eller utan fasta ämnen. Vår smarta doseringspump (SDP) med integrerat styrsystem erbjuder komplex kontinuerlig dosering och batchdosering med hög precision och repeterbar noggrannhet, och kan enkelt integreras i avancerade automationssystem tack vare sin modulära uppbyggnad.

Pumparna i MDF- och BE-serien är konstruerade som halvt nedsänkbara pumpar och används för att tömma fat med kemikalier och färgämnen på ett tillförlitligt sätt. På grund av varierande djup kan pumparna specialtillverkas för att uppfylla trummornas exakta mått. Dessutom är pumparna lätta att underhålla och har låga driftskostnader.

 

 

SEEPEX progressiva kavitetspumpar för textilindustrin

Förbehandling

Under syra- och blekningsförbehandlingen mäter SEEPEX-pumparna alkalier och ytaktiva ämnen med en hög noggrannhet på +/-1 % och låg pulsation.

 

 

Färgning

Naturliga och syntetiska färgämnen tillsätts till behandlingsbadet i rätt mängd med hjälp av doseringspumpar från SEEPEX D-serien.

 

 

Utskrift

Viskösa medier som skjuvkänslig latex eller PTA/PVC-pastor appliceras med precision med hjälp av våra pumpar.

 

 

Förädling

Våra doseringspumpar applicerar impregneringsmedel, flamskyddsmedel eller biocider för att förbättra textiliernas egenskaper.

 

 

Rening av avloppsvatten

Processvatten och avloppsvatten på plats transporteras på ett tillförlitligt sätt till avfallshantering med hjälp av standardpumpar från N-serien eller, för högviskösa produkter som inte kan flyta, med hjälp av öppna trattpumpar från T-serien.

 

 

SEEPEX progressiva kavitetspumpar används i många processer för att dosera kemikalier

Behöver Du Mer Information?

sv-SE