Sweden (SV)

De högsta hygienkraven

SEEPEX transporterar känsliga produkter

"Konsumtionen av skaldjur och skaldjursbaserade produkter är över 150 miljoner ton per år i världen - och den siffran ökar.

En hög vattenhalt, lätt nedbrytbara organiska föreningar, fria aminosyror i musklerna och ett högt innehåll av omättade fettsyror gör fisk och andra skaldjur till mycket lättförstörbara livsmedel. Därför måste de högsta kraven på hygien och renlighet uppfyllas under bearbetningen. Dessutom kräver den ökade efterfrågan på färdiglagade fiskrätter i portionsform, kryddade och förkokta former samordnade tekniska lösningar för portionering och exakt dosering.

Vid styckning eller filetering av fisk uppstår stora mängder avfall som måste bearbetas och transporteras effektivt i enlighet med hygienkraven. Luktutsläppen måste också minimeras - först då kan de återanvändas som djurfoder eller gödsel."

Redo att användas - i primär eller sekundär linje

"SEEPEX-pumparna i CS-serien säkerställer en skonsam behandling med låg pulsation och är utformade och certifierade i enlighet med internationella riktlinjer för hygienisk design, t.ex. EHEDG och US 3A Sanitary Standards. Medierester i pumpen kan avlägsnas utan att lämna några rester genom rengöringsprocesser som Clean in Place (CIP) eller Sterilization in Place (SIP).

För att transportera hela fiskar är pumpar från CS-serien den optimala lösningen - till exempel vid tömning av fiskefartyg och för transport genom rörledningar över längre sträckor. Hopperpumpar, utformade med integrerade skärverktyg, gör det möjligt att transportera biprodukter och organiskt avfall på ett tillförlitligt sätt. I kombination med maceratorer kan dessa ämnen brytas ner ytterligare så att de kan bearbetas till fiskmjöl eller foder.

SEEPEX-doseringspumpar utför krävande doserings- och portionsbestämningsuppgifter - till exempel i hygieniska produktionstillämpningar där kryddor och dressingar måste tillsättas exakt. Men de imponerar också med sin tillförlitliga och problemfria drift när de används för helautomatisk utfodring i fiskodlingar. Vid behov kan pumparnas funktion optimeras med hjälp av SDP-doseringskontrollen."

SEEPEX-pumpar i fiskeindustrin

Transport av skärnings- och produktionsavfall

Enkelt och säkert avlägsnande av avfall som skinn, ben och huvuden

Dosering av saltlake och marinader

För att förädla smaken av konserverad fisk

Transport av hela delar eller delar

För optimerad effektivitet vid tömning av fiskefartyg

Makrering av avfall

Minskning av volymen med upp till 60 % för vidare användning som fiskmjöl

Skonsam transport

Även de finaste skaldjuren kan transporteras intakta

SEEPEX-pumpar: för alla bearbetningssteg inom fiskeindustrin.

Behöver Du Mer Information?

sv-SE