Sweden (SV)

Avfall och biprodukter

Ingen trivial fråga

Första klass-hantering

Med specialiserad teknik från Seepex

"När livsmedel och drycker produceras är avfall, tvättrester och andra biprodukter oundvikliga.

Överproduktion, kassationer och utgångna varor faller också in i denna kategori - som ofta omfattas av strikta lagkrav. Detta beror på att beroende på hur restmaterialet kategoriseras måste man i produktionsprocesserna se till att hygienreglerna följs strikt och att korskontaminering undviks. Samma sak gäller för transport- och bortskaffningsvägar - t.ex. för deponering, termisk återvinning eller användning som djurfoder.

Tekniken för avfallshantering måste därför inte bara vara effektiv, utan också uppfylla stränga hygienkrav och undvika luktutsläpp."

Maximal prestanda för avfallshantering

"SEEPEX-lösningar löser många utmaningar inom avfallshantering: Matavfallet transporteras genom slutna rörsystem, vilket praktiskt taget eliminerar oavsiktlig kontaminering, förorening av arbetsmiljön och luktolägenheter.

Med BTM:s trattpumpar kan olika restmaterial inte bara pumpas utan också krossas. SEEPEX-maceratorn kan bryta ner dem ännu mer. Resultatet: en volymminskning på upp till 60 %, vilket sparar transportkostnader och gör materialet bättre förberett för användning som förnybar energikälla eller djurfoder.

Vår patenterade systemlösning Smart Air Injection (SAI) erbjuder en särskilt effektiv transportmetod: kombinationen av pumptransport och tryckluftstransport gör det möjligt att på ett rent och säkert sätt transportera restprodukter från dryckesindustrin, t.ex. malt- eller humleförbrukade korn samt te- eller kafferester, över långa avstånd på upp till 1 000 meter. Den kontrollerade tillsatsen av korta tryckluftspulser gör att energikostnaderna kan minskas med upp till 72 % jämfört med konventionella processer."


SEEPEX-pumpar i behandlingen av
avfall och biprodukter

Transport av skärnings- och produktionsavfall

Pålitlig borttagning av slaktkroppar, skinn, huvuden och annat matavfall

Transport av hela delar eller delar

Från små delar upp till kycklingstorlek

Makrering av avfall

Minskning av volymen med upp till 60 % för vidare användning som djurfoder

SEEPEX-pumpar transporterar matavfall på ett känsligt och effektivt sätt

Behöver Du Mer Information?

sv-SE