Sweden (SV)

Läkemedels- och kosmetikaindustrin

Den mest attraktiva lösningen

Från känslig till krävande:

Medier med särskilda egenskaper

"Höga kvalitetskrav, moderna högteknologiska material, nya aktiva ingredienser eller doseringsformer och ständiga tekniska framsteg - läkemedels- och kosmetikaindustrin måste garantera högsta standard i sina processer: från oklanderlig hygien till mycket exakt dosering. För detta ändamål kräver skjuvkänsliga kosmetiska produkter, t.ex. krämer och lotioner, en skonsam transport med låg pulsering.

Det är också viktigt att undvika oplanerade driftstopp i produktionskedjan. Eftersom produktionsstopp eller produktutkast som orsakas av nödvändiga reparationer och underhållsarbeten snabbt kan bli mycket kostsamma."

Hygienisk, säker, pålitlig

"SEEPEX-pumparna uppfyller de särskilda kraven från läkemedels- och kosmetikaindustrin med sin särskilt hygieniska design och innovativa konstruktion med lågt underhåll.

CS-produktfamiljen är certifierad enligt internationella riktlinjer för hygienisk design, t.ex. EHEDG och US 3A Sanitary Standards. Flödesoptimerade komponenter med praktiskt taget inget dödutrymme och en hög ytkvalitet gör det möjligt att avlägsna eventuella medierester som eventuellt finns kvar i pumpen utan rester med hjälp av rengöringsprocesser som Clean in Place (CIP) eller Sterilization in Place (SIP).

SEEPEX-pumparnas mjuka och lågpulserande transportprincip bevarar också konsistensen hos de produkter som bearbetas. Dessutom möjliggör MDC-hygieniska pumpar mycket exakt dosering och portionering, vilket gör att dyra ämnen kan tillsättas eller fyllas på till den exakta droppen."


SEEPEX-pumpar inom läkemedels- och kosmetikaindustrin

Transport av krämer och lotioner samt skärnings- och produktionsavfall

Mödosam transport av viskösa, icke självflytande produkter

Exakt dosering av tillsatser

Exakt mätning av värdefulla och ofta livsviktiga läkemedel

Från tillsatser till krämer och lotioner till parfym - SEEPEX-pumpar transporterar många medier inom läkemedels- och kosmetikaindustrin

Behöver Du Mer Information?

sv-SE