Sweden (SV)

Vinindustri och juiceproduktion

Varje droppe räknas

Bara det bästa:

Från frukt till flaska

Vin eller fruktjuice: Förutom vinstockar och frukt från bra lägen, idealisk jordmån och gediget kunnande spelar teknisk utrustning också en avgörande roll för att uppnå en utmärkt slutprodukt.

I vinpressar krävs inte bara näringsvänliga transportsystem, utan även pumpar som kan bearbeta även hela fruktstycken med så lite oxidation som möjligt. Särskilt vid vinframställning är det viktigt att bearbeta druvmusten och musten så skonsamt som möjligt - med så lite påverkan av skjuvkrafter som möjligt - så att de värdefulla ingredienserna bevaras. För att producera cider och fruktjuice måste frukten först krossas för att förbereda den för de efterföljande processstegen och för att uppnå högsta möjliga juiceutbyte.

Efter alla pressningsprocesser måste de dyrbara dropparna slutligen tappas på flaska till den exakta millilitern. Dessutom måste de resulterande restprodukterna med låg fukthalt, t.ex. pressrester, transporteras till ytterligare bearbetningssteg eller bortskaffas.

Experter för vin och juice

SEEPEX-produkter som uppfyller kraven i EHEDG och 3-A är utformade för nästan alla transportuppgifter i vinpressar. Våra pumpar i BCSB-serien har ett pumphus som i stort sett är fritt från dödutrymme och som därför kan rengöras enkelt och nästan utan att lämna rester - för BCFH-serien är detta till och med dokumenterat genom EHEDG-certifiering. De uppfyller de högsta hygienkraven och garanterar dessutom låg pulsering och erbjuder därför en särskilt skonsam bearbetning med mycket liten klippningseffekt på den transporterade produkten.

T-pumpar som är utrustade med en insugningsbehållare och en matarskruv lämpar sig för transport av medier med låg till hög viskositet som även kan innehålla fasta ämnen, t.ex. mäsk, must, druvor, bär eller frukt och fruktrester. BTM-pumparna är dessutom utrustade med integrerade skärverktyg. De gör det möjligt att krossa och transportera frukter i en enda enhet. För minimerade investeringskostnader och maximerad produktkvalitet tack vare minskad oxidation.

En annan fördel: SEEPEX-pumparnas robusta konstruktion, höga tillgänglighet och enkla underhåll.

SEEPEX-pumpar inom vinindustrin och juiceproduktion

Transport av viskösa biprodukter

Tillförlitlig transport av mäsk, must, pressrester eller vinrester

Dosering av enzymer och aromer

För att förädla smaken av till exempel juice och smoothies

Transport av hela bitar eller puré

Intakt transport av produkten från avskiljaren till jäsningstankarna

Oxidationsfri transport

Förebyggande av missfärgning av frukt

Makrering av avfall

Minskning av volymen med upp till 60 %

SEEPEX-pumpar: från bär till buteljering

Behöver Du Mer Information?

sv-SE