Sweden (SV)

Bioetanol och biodiesel

Gröna bränslealternativ

Minska utsläppen av växthusgaser

Främjande av miljövänlig rörlighet

De globala oljeresurserna håller på att ta slut, klimatförändringens effekter kan inte längre ignoreras, den globala ekonomin växer och kräver mer energi och bränsle. Transporter och resor, både i affärs- och privatlivet, är den största drivkraften bakom den ökande oljeförbrukningen och står för mer än 40 % av den totala oljeförbrukningen.

Denna utveckling tillsammans med ny lagstiftning för att minska utsläppen av växthusgaser har fått ingenjörer världen över att fokusera på nya alternativ som bioetanol eller biodiesel för att stödja en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Utmanande uppgifter som är lätta att utföra

Många råvaror används vid produktion av biodiesel och etanol, t.ex. majs, sojabönor, kassava, potatis och spannmål från destillerier och bryggerier. Dessa blandas och pumpas med BTEX-biosubstratblandningssystem. Potatis hackas med pumpar med öppen behållare och integrerade skärknivar (BTM-serien), spannmål och andra avvattnade produkter transporteras med öppen behållare (BTHE-serien) och Smart Air Injection-teknik (SAI).

Tekniker som underlättar underhåll, t.ex. Smart Conveying Technology (SCT), Rotor and Drive Joint Access, kan integreras i pumpar för vätsketillförsel och pumpar med öppen behållare.

SEEPEX-pumpar används för att dosera en mängd olika flockningsmedel och andra kemikalier med minimal pulsation, hög repeterbarhet och precision för att optimera processerna.

SEEPEX-PUMPAR FÖR BIOETANOL- OCH BIODIESELINDUSTRIN

Transport av flytande råvaror och substrat

Bioetanol- och biodieselproduktion kräver att våra pumpar kan hantera slipande medier. Vår portfölj omfattar teknik som underlättar underhåll och som gör det möjligt att återställa pumpens effektivitet utan att byta delar.

Transport av viskösa produkter

Importerade eller inhemska högviskösa produkter som inte flyter kan enkelt hanteras med SEEPEX T-pumpar med öppen behållare och energieffektiv Smart Air Injection-teknik.

Blandning av råvaror

Råvaror för bioetanolproduktion blandas och pumpas med BTEX-biosubstratblandningssystem som har underhållsvänlig teknik och en flänsanslutning för tillförsel av flytande fas.

Tillsatser för dosering

SEEPEX doseringspumpar levererar med en hög noggrannhet på +/- 1 % och minimal pulsation låg- till högviskösa och aggressiva medier, med eller utan fasta ämnen.

SEEPEX-pumpar används i många processer för produktion av "gröna bränslen"

Behöver Du Mer Information?

sv-SE