Kulde under nul som en udfordring

Snævre tidsrum, men sikkert

Luftfartsindustrien er under et stigende omkostningspres. Brændstofprisudsving er kun en af de faktorer, der tvinger industrien til at søge at øge brændstofeffektiviteten og forbedre de nye flys aerodynamiske ydeevne.

Kompositmaterialer som kulfiber anvendes til fremstilling af flykomponenter som f.eks. vinger, da de er lettere end lignende dele af aluminium. I løbet af et flys levetid kan en lavere vægt give betydelige besparelser.

Flyene må ikke lette, før de er blevet afiset, hvilket kan forlænge ventetiden og omkostningerne, især ved temperaturer under nul grader. Pumper skal fungere pålideligt under alle vejrforhold og levere de nødvendige mængder med det rette tryk under afisningsprocessen inden for den tilgængelige tidsramme.

 

 

Pumper til en gnidningsløs flytrafik

Vores progressive kavitetspumper med lav shear anvendes til at håndtere den aggressive afisningsblanding, hvis nøglebestanddel, glykol, er meget shear-følsom.

Tømidler leveres i tromler og tanke som koncentrat eller vandig opløsning og tømmes med dykpumper fra vores E-serie, som kan tilpasses til specifikke tromle- eller tankdybder.

SEEPEX-pumper fra BN-serien bruges til at overføre afisningsvæsken fra lagertanke til afisningskøretøjer, inden den sprøjtes på flyet. Deres kompakte design overvinder pladsbegrænsninger.

Til bortskaffelse og genanvendelse tilføjer doseringspumperne i MD-serien kemikalier med en høj nøjagtighed på +/- 1 % og lav pulsation.

 

 

SEEPEX-progressive kavitetspumper i luftfartsindustrien

Spildevandsbehandling i lufthavnen

Vores pumper og maceratorer anvendes i forskellige faser i spildevandsbehandlingsprocessen.

Fremstilling af flyvinger til flyvemaskiner

Vores BN-pumper anvendes til håndtering af polymeropslæmning, opløsningsmidler og dope i produktionen af flykvalitetsprækursor-kulfiber til fremstilling af flyvinger.

Afisning

Semisubmersible pumper og standardpumper i serie N anvendes til transport af den shear-følsomme glykol til afisningsstationerne.