Denmark (DA)

Miljøbeskyttelse og energi til Queen Mary II

I Hendes Majestæts tjeneste.

TRANSPORTPRODUKT

Spildevandsslam

NØGLESPECIFIKATIONER

NEM INSTALLATION

Kompakt design

 

Pålidelig drift

OMKOSTNINGSBESPARELSER

REDUCEREDE BORTSKAFFELSESOMKOSTNINGER

Lavere energiomkostninger 

Pumpe type

Elektricitet til en by med 200.000 indbyggere: Det er i bund og grund det, som det elektriske system på luksuslineren Queen Mary II leverer, selvfølgelig inklusive et on board-anlæg til spildevandsbehandling. En ny teknisk løsning gør det muligt at brænde opsamlet affald i en højtemperaturovn og derefter genbruge den frembragte varme i skibets energicyklus. SEEPEXs BTI-pumper flytter slammet i dette behandlingssystem.

OPGAVE

Queen Mary II er et af de største og hurtigste passagerskibe, der nogensinde er bygget. Fartøjet er udstyret med banebrydende teknologi fra mast til køl. En luksusliner af denne størrelse har selvfølgelig sit eget anlæg til spildevandsbehandling. Tidligere skulle affald og slam opsamles i containere og bortskaffes på land.

LØSNING

SEEPEX-pumper blev installeret i skibets nye, moderniserede faciliteter, der behandler affald på en miljøvenlig måde og omdanner det til energi.

Specielle pumper fra BTI-serien blev installeret på pladsbesparende, pumpemeder, der er nemme at vedligeholde, og som flytter slam med et tørstofindhold på ca. 20 % fra centrifugen og ind i tørremaskinen. Det tørrede slam transporteres herefter sammen med andet affald til et forbrændingsanlæg med høj temperatur. Den resulterende forbrændingsvarme føres tilbage til skibets energicyklus.

Passagerer på Queen Mary II kan cruise de syv have med ro i sindet og vide, at de sejler med et skib, der både er energieffektivt og miljømæssigt sundt. 

SEEPEX HAR FREMRAGENDE REFERENCER INDEN FOR MILJØTEKNOLOGI. FIRMAETS PUMPER ER PÅLIDELIGE, HAR LANG HOLDBARHED OG KØRER PROBLEMFRIT, NÅR DER TRANSPORTERES PRODUKTER MED FORSKELLIG VISKOSITET.

HAR DU BRUG FOR YDERLIGERE INFORMATIONER?

da-DK