GENERELLE VILKÅR FOR ANVENDELSE AF VORES WEBSITE

Den aktuelt gældende version af følgende Generelle vilkår for anvendelse, som der er adgang til på www.seepex.com, gælder for anvendelsen af websitet www.seepex.com, inklusive alle underdomæner.

1.0 INDHOLD PÅ WWW.SEEPEX.COM OG ANSVAR

1.1 Intet indhold på www.seepex.com er ensbetydende med tilbud om indgåelse af en kontrakt. Indholdet, hvor relevant, repræsenterer snarere invitationer til kunder om at sende kontrakttilbud til SEEPEX. SEEPEX er ikke forpligtet til at acceptere sådanne kontrakttilbud.

1.2 SEEPEX forbeholder sig retten til når som helst og uden forudgående annoncering at ændre eller lukke www.seepex.com og dets indhold og funktioner.

1.3 Kunder er ene og alene ansvarlige for deres anvendelse af www.seepex.com. SEEPEX iagttager passende forholdsregler for at forhindre spredning af virusser via www.seepex.com. Men SEEPEX er kun ansvarlig i overensstemmelse med Nr. 6 i de Generelle vilkår og betingelser for salg og levering.

1.4 SEEPEX har ingen indflydelse på indholdet på tredjepartswebsites, der linkes til på www.seepex.com eller andre subdomæner (eksterne links). SEEPEX godkender ikke indholdet på sådanne sites. Derfor påtager SEEPEX sig intet ansvar for indholdet på sådanne sites. SEEPEX kan ikke på vedvarende basis tjekke indholdet, der er tilgængeligt via eksterne links.

2.0 DATABESKYTTELSE

SEEPEX vil gerne takke for din interesse i virksomheden og dens produkter og herunder informere dig om mulig indsamling af personlige eller anonymiserede informationer, når du besøger seepex.com.

I denne forbindelse vil vi specielt henvise til de særlige Vilkår for anvendelse af vores SELECT ONLINE-services (se herunder under Nr. 4).

2.1 Den generelle informationstjeneste, der leveres af SEEPEX GmbH's website, kan generelt anvendes anonymt uden krav om individuel registrering. SEEPEX GmbH forbeholder sig ret til regelmæssigt at gemme følgende anonyme data og evaluere besøg på websitet via sine egne servere i den Europæiske Union eller hos andre serviceleverandører: Den besøgendes IP-adresse, tilgået indhold, tilgåede filer og datoen for besøget samt generelle browserinformationer. Disse data opsamles anonymt til statistisk evaluering.

2.2 Når du besøger seepex.com, installeres midlertidige eller længerevarende cookies. Disse cookies tjener grundlæggende til at forbedre og lette anvendelsen af websitet. Bemærk, at du kan afvise cookies eller blive bedt om at acceptere dem ved at bruge de funktioner, der findes i din internetbrowser. Men hvis du afviser cookies, er det indhold, der vises, måske begrænset.

2.3 Personlige data indsamles og gemmes på disse sider – især via overførsel af anvendt IP-adresse, browsertype, operativsystem, datamængde og adgangsstatus – når kontaktformularer anvendes, eller når der anmodes om personlige kontaktdetaljer på andre måder. Anmodninger om personlige data er tydelige og åbenlyse, og disse informationer afgives frivilligt af brugeren. De informationer, der findes dér, tydeliggør den påtænkte anvendelse. De indsamlede data anvendes ikke og/eller sendes ikke til tredjeparter med undtagelse af afsendelse af ønskede informationer eller tilbud eller til at opdatere kundedata/data om parter, der er interesserede i vores produkter og services. SEEPEX vil sikre, at personlige data beskyttes så godt som muligt mod uautoriserede parter, og at personlige data ved besøg på websitet enten slettes ved slutningen af besøget eller gemmes iht. lovlige bestemmelser.

Kontakt os, hvis du har flere spørgsmål eller kommentarer vedr. datasikkerhed under og efter brugen af websitet seepex.com.

2.4 Anvendelse af Google Analytics

Dette website anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste, der leveres af Google Inc. (“Google”). Google Analytics anvender cookies, tekstfiler, der gemmes på din computer, og gør det muligt for os at analysere din anvendelse af websitet. De informationer, der genereres af cookien ved din anvendelse af dette website, sendes som hovedregel til en Google-server i USA og gemmes der. Men hvis IP-anonymisering er aktiveret på dette website, afkortes din IP-adresse på forhånd af Google i medlemsstaterne i den Europæiske Union eller i andre lande, som er part i Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Område. Den komplette IP-adresse overføres kun i ekstraordinære tilfælde til en Google-server i USA og afkortes dér. På vegne af operatøren af dette website anvender Google disse informationer til at evaluere din anvendelse af websitet, til at danne rapporter om websiteaktiviteterne og levere flere services til websitets operatør i forbindelse med anvendelsen af websitet og internettet. Google kombinerer ikke den IP-adresse, din browser sender til Google Analytics, med andre data. Du kan forhindre, at cookies gemmes ved at konfigurere din browsersoftware i overensstemmelse hermed, men vi vil gerne understrege, at hvis du gør det, så kan du muligvis ikke anvende alle funktionerne på dette website i sin helhed.

Du kan afvise evalueringen og yderligere anvendelse af dine brugsdata for dette website:

Foruden dette kan du forhindre, at dataene, som genereres af cookien relateret til din anvendelse af websitet (inklusive din IP-adresse), bliver registreret af Google, og at datene behandles hos Google, ved at downloade og installere den tilgængelige browserudvidelse her Link.

Du kan også forhindre, at Google Analytics registrerer dit besøg ved at klikke på følgende link. Det indstiller en “afmeldingscookie”, der forhindrer opsamling af dine data ved fremtidige besøg på dette website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Endeligt henviser vi til andre relevante informationer vedr. datasikkerhed på Google:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html.

3.0 Copyright

3.1 Disse websites hos www.seepex.com samt deres individuelle indhold, i særdeleshed designelementer, tekster og billeder, er beskyttet af copyright. Kunder er berettiget til at anvende websites hos www.seepex.com til at hente informationer om SEEPEX-produkter som en del af deres forretningsaktiviteter og, hvor relevant, til at sende et tilbud om at indgå en kontrakt, specielt via skærmvisning, download eller udskrift.

3.2 Enhver anvendelse af disse websites ud over dette, specielt integration af disse websites eller individuelt indhold i kundernes egne websites, er forbudt. Eksisterende copyrightinformationer må ikke ændres eller fjernes.

3.3 Brug af SEEPEXs varemærker kommercielt eller virksomheds- og domænenavne er forbudt, medmindre SEEPEX forinden har givet sit skriftlige samtykke.

4.0 SÆRLIGE VILKÅR FOR ANVENDELSE AF SELECT-ONLINE

4.1 Ved at anmode om registrering eller at logge på Select-Online anerkender du gyldigheden af den aktuelle version af de særlige Vilkår for anvendelse af Select-Online-produktudvalget og -bestillingssystemet.

4.2 Select-Online og alle produkter og services, der tilbydes dér, er udelukkende beregnet til virksomheder til anvendelse til deres kommercielle formål.

4.3 Select-Online kan ikke anvendes uden forudgående registrering. Brugere kan registrere sig online eller offline. SEEPEX er med god grund berettiget til når som helst at afvise registreringer og at begrænse eller slette dem, forudsat SEEPEX ikke er ansvarlig for præmisserne.

4.4 Kunden påtager sig at angive alle informationer på registreringsformularen komplette og nøjagtige og at opdatere informationerne, når det er nødvendigt.

4.5 Efter registrering sender SEEPEX et bruger-ID og et personligt password til kunden. Kunden påtager sig at opbevare dette password sikkert, beskytte det mod adgang fra tredjeparter, behandle det fortroligt og ikke tilgængeliggøre det for tredjeparter. Endvidere påtager kunden sig straks at informere SEEPEX, hvis tredjeparter får kendskab til kundens password, f.eks. via spionage, så snart kunden bliver klar over kendskabet. Select-Online kan kun anvendes efter indtastning af bruger-ID'et og passwordet. Hvis kunden indtaster sit personlige password forkert tre gange, blokeres adgangen til Select-Online automatisk. Kunden kan kontakte sos@seepex.com for at få det aktiveret igen. I visse tilfælde får kunden tildelt et nyt password.

4.6 Kunden er over for SEEPEX ansvarlig for al beskadigelse på grund af kriminel overtrædelse af kundens forpligtelser, som angivet i nr. 4.4 og 4.5 og fritager Seepex fra alle krav fra tredjeparter.

4.7 Kunden er forpligtet til kun at anvende indholdet på Select-Online til sine egne formål og ikke at tilgængeliggøre det for tredjeparter, specielt SEEPEXs konkurrenter.

Medmindre andet er aftalt i disse Vilkår for anvendelse for www.seepex.com og Select-Online, gælder SEEPEXs Generelle vilkår og betingelser for salg og levering (status: september 2015) for alle leverancer og services med hensyn til vores produkter.

©SEEPEX GmbH 2015