At beskytte miljøet :

Genopdagelse af den naturlige cyklus

Temperaturerne stiger, vejrfænomenerne tager til. Klimaændringerne får os til at fokusere endnu mere på miljøet. Miljøindustrien, men også mineindustrien, er blevet moderniseret fundamentalt i de seneste årtier.

Ved hjælp af kemiske, biologiske og mekaniske processer gør moderne spildevandsrensning det muligt at genoprette den naturlige vandkvalitet. Den nyeste pumpeteknologi står også for skånsomme processer i forbindelse med udvinding og behandling af råmaterialer.

 

Energieffektiv ressourcebehandling med SEEPEX-progressive kavitetspumper

Vores pumper anvendes i kommunale og industrielle spildevandsbehandlingsanlæg til energieffektiv pumpning af primær og sekundær slam samt fortykket og afvandet spildevandsslam og til dosering af kemikalier til vandbehandling. Anvendes primært til neutralisering, adskillelse af væsker og faste stoffer, reduktion af organiske forurenende stoffer og fjernelse af kvælstof og fosfat.

Takket være et robust design og lavt slid kan SEEPEX-progressive hulrumspumper anvendes selv til meget slibende råstofopslam. De transporterer helt pålideligt rå mineraler med varierende tætheder. Doseringen af omkostningstunge kemikalier og additiver til videreforarbejdning af råmaterialerne er ekstremt præcis og dermed budgetvenlig.

 

Vores produkter til miljø- og minedriftsindustrien