Denmark (DA)

Optimerede processer og sikkerhed for petrokemikalier

Langdistanceløsningen.

TRANSPORTPRODUKT

Råolie

NØGLESPECIFIKATIONER

1 PUMPE,

2 ANVENDELSER

Canned-type-design

Certificeret til ATEX zone 1

OMKOSTNINGSBESPARELSER

100 % OPTIMERET SIKKERHED VED VEDLIGEHOLDELSE OG ANVENDELSE

Pumpe type

Buzzard-oliefeltet, der ikke ligger langt fra kysten og kun 100 km nordøst for Aberdeen, blev opdaget i 2001. Det står for omkring ti procent af Storbritanniens samlede olieproduktion. Hver dag transporteres 400.000 tønder råolie med Forties Pipeline-systemet til raffinaderiet hos en global aktiv olie- og energivirksomhed. Men olien fra Buzzard indeholder merkaptan, som er en stor udfordring for pipelines og udledningssystemer og en interessant udfordring for SEEPEX.

BAGGRUND

Merkaptan hører til en gruppe af kemiske forbindelser, der også kaldes for thioler eller svovlkarbonhydrider. Med andre ord, det er giftigt og har en gennemtrængende lugt. Derfor er et åbent system til olieopsamling, specielt ved vedligeholdelse af pipelines og ventiler, ikke muligt. Dette førte til syvende og sidst til et katalog med krav til SEEPEX, som skulle opfyldes.

OPGAVE

Alle hovedolielinjer/pipelines (Main Olie Line – MOL) skulle transportere Buzzard-råolien i et lukket rørsystem, mens traditionel olieopsamling på samme tid skulle forblive i et åbent system. Det installerede system skulle opfylde to funktioner: pumpning af væske ud af en seks meter dyb tank og fjernelse af væsker fra MOL'en. Endeligt skulle det sikre, at vedligeholdelsesmedarbejdere kunne arbejde uden risiko.

LØSNING

Først analyserede SEEPEX-eksperter behandlingsforholdene: NPSH-værdien (Net Positive Suction Head) var 0,5 m, og der var et midlertidigt forekommende gasindhold på 15 procent.

NÅR VI I SÅDANNE TILFÆLDE FORETAGER TESTKØRSLER, SIMULERER VI DRIFTSFORHOLDENE FOR AT FINDE EN PUMPE, DER KAN HÅNDTERE BEHANDLINGSFORHOLDENE PRÆCIST.
PETER MCGARIAN
MANAGING DIRECTOR, SEEPEX UK LTD.

Det var nødvendigt med en innovativ tilgang for at afklare den begrænsede adgang til sumpområdet. Til dette formål blev der valgt en canned-pumpetype til transport af væskerne. I dette design installerede SEEPEX pumpeenheden vertikalt i et kabinet koblet til pipelinen og monterede det på en sænkekasse. Canned-pumpetypens indgangsåbning til tanken blev placeret så lavt og tæt på bunden som muligt. Pumpen transporterer fra det laveste punkt for at optimere NPSH'en. Fordelen: Den vertikale pumpe kan demonteres fra oven på grund af den cylindriske tanks design. Desuden er det i et område, der ikke udgør nogen risiko for medarbejdere. Dobbelte tilkoblinger sikrer, at den åbne oliesump eller MOL'en kan tømmes afhængigt af ventilarrangementet.

FORDELE

Resultat: Betydelige forbedringer med hensyn til vedligeholdelse, sikkerhed, hygiejne og effektivitet. SEEPEX-pumperne løste de tidligere konstaterede problemer og klarede på sikker vis de sværeste procesanvendelser i den petrokemiske branche.

ÉN PUMPE, TO ANVENDELSESOMRÅDER OG ET SPECIALDESIGN FREMSTILLET AF STANDARDDELE. SEEPEXS MODULÆRE SYSTEM ER EKSTREMT FLEKSIBELT OG KAN TILPASSES ETHVERT MILJØ.

HAR DU BRUG FOR YDERLIGERE INFORMATIONER?

da-DK