Denmark (DA)

Reducerede investeringsomkostninger til biogasproduktion

Grønne tomater.

TRANSPORTPRODUKT

Grønt affald fra
tomatdele

NØGLESPECIFIKATIONER

2 PROCESSER,

1 PUMPE

Biomasse anvendes optimalt

OMKOSTNINGSBESPARELSER

LAVERE INVESTERINGSOMKOSTNINGER

Lavere vedligeholdelsesomkostninger

Pumpe type

Verdens mest populære grøntsag: Hvert år dyrkes der ca. 150 millioner tons tomater. Tomatplanterne dyrkes året rundt i enorme drivhuse og kan nå en længde på noget over 10 meter på én sæson – en vækst der næppe kan finde sted på fritliggende landbrugsjord. Men drivhusene kræver en stor mængde energi til en så effektiv dyrkning.

BAGGRUND

Producenten ved, at energi kan produceres af organiske reststoffer og tomaternes affaldsmaterialer. Hver dag opsamles der mindst 15-20 kubikmeter biomasse, som f.eks. bløde tomater, stilke og toppe, men det skal behandles yderligere før biogasproduktion. Tomatproducenten bad SEEPEX om hjælp.

OPGAVE

Producenten havde brug for en løsning, der skulle omfatte hele biomasseprocessen. Først fyldes tomataffaldet ind i biogasanlægget. Herefter skæres planterne og adskilte tomater i stykker, så mikroorganismerne kan samles på de ekstra overflader for fermentering. Til slut pumpes den klargjorte biomasse til anlæggets blandingstank.

LØSNING

SEEPEX installerede en åben tragtpumpe fra BTM-serien til makulering og transport af det grønne affald. Takket være den integrerede skæreenhed kan BTM'en samtidigt håndtere begge processer. Skæreenhedens design hakker både de bløde tomater og de trævlede plantedele optimalt.

DETTE REDUCEREDE PÅ DRASTISK VIS INVESTERINGSOMKOSTNINGERNE: I STEDET FOR EN MACERATOR OG EN DOWNSTREAM-PUMPE VAR DET KUN NØDVENDIGT AT KØBE EN ENKELT ENHED.

FORDELE

Mindre udstyr betyder også lavere service- og vedligeholdelsesomkostninger. Disse omkostningsbesparelser hævede kundens position på det voldsomt konkurrenceprægede fødevaremarked.

BIPRODUKTERNE FRA GÆRINGEN HAR EN NÆRINGSMÆSSIG VÆRDI SOM GØDNINGSMIDDEL. DETTE ER TIL PRODUCENTENS FORDEL, DA DET KAN ANVENDES TIL DEN NÆSTE TOMATHØST.
LESLEY EATON
BUSINESS DEVELOPMENT AND MARKETING MANAGER, SEEPEX UK LTD.

HAR DU BRUG FOR YDERLIGERE INFORMATIONER?

da-DK