Kød- og fjerkræforarbejdning

Transport fra næse til hale

Med respekt for produktet:

Strenge principper i hele processen

"Produktionen af kød- og fjerkræprodukter er underlagt strenge love og hygiejnebestemmelser, som kræver en absolut hygiejnisk og fejlfri forarbejdning. Kulturelle, religiøse eller regionale behov kan også stille meget specifikke krav til produktionsforholdene.

Faste stoffer som f.eks. sener og knogler, varierende konsistenser af hakket kød eller slagteaffald, en bred vifte af temperaturer, der skal opretholdes, og proteinbaserede ingredienser, der har en tendens til at danne aflejringer, bliver en reel udfordring for hygiejnisk transport. Der er også behov for særligt skånsomme processer for at bevare produktets oprindelige tekstur så meget som muligt. Bortskaffelse og videreforarbejdning af organisk affald skal også opfylde strenge krav - f.eks. for at undgå krydskontaminering eller minimere lugtgener."

Hygiejnisk, skånsom, miljøvenlig

"Med deres særligt skånsomme og hygiejniske transportprincip er pumperne fra CS-serien den optimale løsning til kød- og fjerkræforarbejdning. De er certificeret i henhold til internationale retningslinjer for hygiejnisk design som EHEDG og US 3A Sanitary Standards og kan rengøres uden at efterlade rester ved hjælp af rengøringsprocedurer som Clean in Place eller Sterilization in Place. Følsomme produkter som f.eks. marinerede kødstykker samt blod eller frokostkød kan transporteres skånsomt og med lav pulsation. Desuden imponerer de med den præcise dosering af saltlage, marinader og krydderiblandinger.

SEEPEX-tragtpumper anvendes hovedsageligt til forarbejdning af sekundære produkter. Eventuelle faste stoffer som f.eks. skind- eller benstykker, bruskstykker af fjerkræ eller slagteaffald kan let transporteres med. BTM-pumper med integreret skæreværktøj makulerer biprodukter som f.eks. fjerkrækroppe. SEEPEX-maceratorer muliggør en endnu finere produktopløsning, hvilket fører til en reduktion af volumen. Lugtgener kan i vid udstrækning undgås ved at pumpe gennem lukkede rørledninger. På denne måde støtter SEEPEX kød- og fjerkræindustrien med miljøvenlig og økonomisk affaldsbortskaffelse."

SEEPEX-pumper til forarbejdning af kød og
fjerkræ

Transport af skære- og produktionsaffald

Pålidelig fjernelse af slagtekroppe, skind eller andet affald

Overførsel af hele dele eller stykker

Fra små dele op til størrelsen af kyllinger

Maceration af affald

Reduktion af mængden med op til 60 % med henblik på videre anvendelse som dyrefoder

SEEPEX leverer hygiejniske transportløsninger til mange processer i kød- og fjerkræforarbejdningsindustrien