Coronavirus: Vi er her for dig!

Vores team, vores produkter og vores service vil fortsætte med at være fuldt til stede for vores kunder og vores forretningspartnere. Samtidig opfylder vi vores sociale ansvar i disse svære tider. Her kan du finde yderligere information.

Udviklingen i forbindelse med corona-virussen stiller os alle over for nye udfordringer hver dag. Beskyttelsen af vores kunders, partneres og selvfølgelig vores ansattes helbred har højeste prioritet for os. Vi opfylder vores sociale ansvar og tager alle tænkelige forholdsregler for at forhindre yderligere spredning af corona-virussen.

Vi ønsker samtidigt at fortsætte med at støtte op om dig som din sikre partner og støtte dine driftsprocesser med pålidelig levering og service.

Vi vil gerne informere dig åbent om statussen i SEEPEX, og, pga. den nye situation, vil vi gerne forberede os selv til en ny type af samarbejde med dig. Dette vil involvere følgende emner:

  • Hvilke påvirkninger kan mærkes?
  • Hvordan kan vi fortsætte med at samarbejde?
  • Hvilke foranstaltninger har vi taget?

HVILKE PÅVIRKNINGER KAN MÆRKES?

Næsten alle lande, som SEEPEX er aktiv i, har begrænset det offentlige liv og dermed også nogle økonomiske forretningsaktiviteter betydeligt gennem forskellige tiltag.

Indtil i dag har vi ikke opdaget nogen tilfælde af corona-smitte hos SEEPEX. Og heldigvis har forebyggende hjemme-karantæne kun vist sig i få undtagelsesvise tilfælde. Vores personale har fortsat med at være i fuld gang hele tiden.

Vores produktion kører også normalt for tiden, og vores teams inden for salg, service, logistik og udvikling er også aktive og fuldt engagerede fra deres hjemmekontorer.

Vi ser i øjeblikket en stigning i ordrer på reservedele, da nogle af vores kunder sætter forebyggende foranstaltninger i gang for at øge deres lager af dele til pumper i kritiske anvendelsesområder. Indtil nu har vi været i stand til at behandle alle forespørgsler uden betydelige forsinkelser.

Indtil nu har vi kun haft isolerede logistiske problemer med vores leverandører eller speditører. Såfremt der måtte være nogen restriktioner i transport, og leveringen af vigtige reservedele ikke er mulig i det sædvanlige tempo, vil vi informere dig omgående og direkte.

HVORDAN KAN VI FORTSÆTTE MED AT SAMARBEJDE?

For at imødegå spredningen af coronavirus og mindske risikoen for infektion for dig og vores ansatte, undgår vi i øjeblikket de sædvanlige kundebesøg og bestræber os på at bruge en kontaktløs kommunikationskanal (f.eks. online eller telefonisk).

Dine personlige kontakter på SEEPEX vil selvfølgelig fortsætte med at være til rådighed for dig. Imidlertid er mange af vores ansatte såvel som mange af vores kunder og forretningspartnere placeret på hjemmekontoret, så de etablerede kommunikationskanaler mellem dig og vores SEEPEX-teams fungerer måske ikke helt så godt som normalt. Vi beder derfor om din forståelse og lover at tage hånd om din forespørgsel så hurtigt som muligt.

Under alle omstændigheder kan du kontakte os på e-mail via: info@seepex.com.

Vi vil så videresende din forespørgsel til den rette afdeling og behandle den så hurtigt som muligt. For at det skal lykkes, beder vi dig give os så meget konkret information som mulig om din forespørgsel eller dit produkt. Du kan selvfølgelig vedhæfte dokumenter i din e-mail til os.

Du kan også kontakte os via SEEPEX Service Point App, anmomde om service-support eller reservedele ved at scanne QR-koden på pumpen. Service Point giver dig også adgang til data om din pumpe, som f.eks. tegninger eller betjeningsvejledninger.

HVILKE FORANSTALTNINGER HAR VI TAGET?

Nogle af vores kunder og forretningspartnere har spurgt om de forholdsregler, vi har truffet i forbindelse med corona-virussen som en del af deres egen risikohåndtering. Vi vil også gerne informere dig om dette:

Selvfølgelig overholder vi alle offentlige og regulative krav og instruktioner. Derudover har SEEPEX igangsat omfattende foranstaltninger på et meget tidligt tidspunkt for at beskytte sine ansatte og for at beskytte vores produktion og forsyningskæder. Vi har løbende tilpasset disse foranstaltninger til den aktuelle situation i de sidste dage og uger og vil fortsat gøre det. Vores foranstaltninger inkluderer følgende:

Personlig beskyttelse og hygiejne

Vi opfordrer vores medarbejdere til at mindske social kontakt både på arbejdet og privat, at undgå gruppemøder og at arrangere møder via telefon eller videokonferencer online.

Vi gør også vores medarbejdere opmærksomme på hygiejneforanstaltninger og kræver dem strengt i arbejdsmiljøet.

Hjemmearbejdsplads

Vi tillader næsten alle ansatte, der ikke nødvendigvis skal være til stede i virksomheden (f.eks. produktion), at arbejde hjemmefra. Til dette formål har vi oprettet passende tekniske krav såvel som sikre, krypterede forbindelser, der tillader uhindret arbejde i SEEPEX-systemerne for håndtering af varehandel, logistik, ordrebehandling osv.

Produktion

Vi har oprettet processer for så vidt muligt at undgå kontakter inden for produktionstrinnene og dermed beskytte den samlede produktion. Vi har blandt andet introduceret en overlapningsfri drift med flere skiftehold, der undgår personlig kontakt under videregivelsen af skiftearbejdet. Derudover har vi strammet op på adgangsbegrænsninger og udelukker adgang for medarbejdere, der ikke er involveret i produktion, såvel som kunder, leverandører og besøgende. Alle andre medarbejdere, som har et midlertidigt uopsætteligt ærinde, må kun gå ind i produktionsområder iført masker.

Logistik

Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der skal identificere mulige flaskehalse i forsyningen på et tidligt tidspunkt og iværksætte passende modforanstaltninger. I tilfælde af problemer med leverandører vil dette team hurtigt finde alternative forsyningskanaler, komponenter eller endda nye produktløsninger i vores modulære og multi-variante pumpekonstruktionssæt for at kunne fortsætte med at forsyne vores kunder med den sædvanlige høje kvalitet .

Forretningsrejser

Vi har udstedet generelt rejseforbud for forretningsrejser til eller fra risiko-områderne nævnt af Robert Koch Instituttet. Vi opfordrer yderligere vores medarbejdere til at begrænse al rejseaktivitet og besøg til begivenheder til et absolut minimum.

Hjemmekarantæne

Ud over de officielt gældende regler om hjemmekarantæne beder vi ansatte om at kontakte deres chef telefonisk og at holde sig væk fra arbejdspladsen, hvis der er risiko for kontakt med inficerede personer, eller hvis de er hjemvendt fra et af de ovennævnte risikoområder efter rejse (forretning eller privat). I nogle af vores områder har vi også introduceret kropstemperaturmåling for medarbejderne, inden man starter sit arbejde, og beder personer, der ser påfaldende ud, om at gå hjem.

Børnepasning

For medarbejdere, der oplever pasningsproblemer med deres børn på grund af lukning af vuggestuer, børnehaver og skoler, har vi gjort arbejdstidsbestemmelserne mere fleksible og givet mulighed for at arbejde uden for kerne- og funktionstiderne, for eksempel på hjemmearbejdspladsen.

Vi håber, at vi fortsat kan yde dig support dig med vores foranstaltninger. Vi forsikrer dig om, at vi vil stå ved din side som en bevist og pålidelig partner i de svære dage og uger fremover.

Vent venligst ikke med at kontakte os, hvis du har brug for yderligere information.

Kom godt igennem de næste uger ved godt helbred.

news20200311 we are here for you