Tænd og gem - SAI går i luften

Seepex er vært for uddannelseswebinarer om fordelene ved Smart Air Injection (SAI)

Seepex tilbyder et uddannelseswebinar om Smart Air Injection (SAI) - den digitale SAI-ekspertdag - målrettet fagfolk i miljøindustrien. Webinaret er en 2 timers interaktiv, online audiovisuel udsendelse, der viser interesserede kunder, hvor alsidigt SAI-systemet er, og hvordan det kan reducere driftsomkostningerne med op til 80 % og øge processikkerhed.

Smart Air Injection pumper viskose medier med et variabelt tørstofindhold over lange afstande. I miljøindustrien bruges det til at transportere afvandet slam med mindre energiforbrug end almindelige transportsystemer. I denne proces komprimeres det pumpede medium først i progressiv hulrumspumpen til lange propper, som derefter transporteres pneumatisk videre langs vejen med ekstremt korte trykluftpulser på få sekunder. Alt i alt er der kun behov for meget lidt trykluft til transport. Dette lave energibehov reducerer driftsomkostningerne betydeligt. Afstande på op til 1.000 meter med retningsændringer og højdeforskelle er mulige uden problemer.

Seepex vil give et indblik i det intelligente SAI-transportkoncept, vise anvendelses- og funktionsområder og dokumentere disse med talrige referencer.
Tilmeldinger til webinaret kan foretages via følgende link!