Tilbage til produktlisten

SLCL - KONTROL AF DOSERING

PERFEKTION GENNEM PRÆCISION

Konditionering af spildevandsslam med SEEPEX: I slambehandlingen transporterer SEEPEX-progressive kavitetspumper afvandet slam fra centrifuger og båndfilterpresser. Der tilsættes kalk for at regulere tørstofindholdet. For at sikre en sikrere hygiejnisering og langsigtet stabilisering regulerer SLCL-doseringskontrollen den optimale mængde kalk og en perfekt blanding.

Funktioner og Fordele

Relaterede Produkter