Sweden (SV)

Nollgrader som en utmaning

Snäva tidsluckor men säkra

Luftfartsindustrin är utsatt för ett uppåtgående kostnadstryck. Bränsleprisfluktuationer är bara en av de faktorer som tvingar branschen att sträva efter ökad bränsleeffektivitet och förbättra de nya flygplanens aerodynamiska prestanda.

Kompositmaterial som kolfiber används vid tillverkning av flygplanskomponenter som vingar eftersom de är lättare än liknande delar av aluminium. Under ett flygplans livslängd kan en lägre vikt leda till betydande besparingar.

Flygplanen får inte lyfta förrän de har avisats, vilket kan förlänga väntetiderna och kostnaderna, särskilt vid minusgrader. Pumparna måste fungera tillförlitligt i alla väderförhållanden och leverera de nödvändiga mängderna vid rätt tryck under avisningsprocessen inom den tillgängliga tidsramen.

 

 

Pumpar för smidig flygtrafik

Våra progressiva kavitetspumpar med låg skjuvning används för att hantera den aggressiva avisningsblandningen vars huvudbeståndsdel, glykol, är mycket skjuvningskänslig.

Avfrostningsmedlen levereras i trummor och tankar som koncentrat eller vattenlösning och töms med dränkbara pumpar från vårt E-sortiment som kan anpassas till specifika trum- eller tankdjup.

SEEPEX-pumpar från BN-serien används för att överföra avisningsvätskan från lagringstankar till avisningsfordon innan den sprutas på flygplanet. Deras kompakta design övervinner utrymmesbegränsningar.

För avfallshantering och återvinning tillför doseringspumparna i MD-serien kemikalier med en hög noggrannhet på +/- 1 % och låg pulsation.

 

 

SEEPEX progressiva kavitetspumpar inom flygindustrin

Rening av avloppsvatten från flygplatsen

Våra pumpar och maceratorer används i olika skeden av reningsprocessen för avloppsvatten.

Tillverkning av flygplansvingar

Våra BN-pumpar används för att hantera polymerslam, lösningsmedel och dope i produktionen av flygplansklassad prekursor-kolfiber för tillverkning av flygplansvingar.

Avfrostning

Delbara pumpar och standardpumpar i serie N används för att transportera den skjuvkänsliga glykolen till avisningsstationerna.

 

 

Seepex progressiva kavitetspumpar används framgångsrikt för säker flygtrafik

Behöver Du Mer Information?

sv-SE