Sweden (SV)
Tillbaka till produktlistan

FPPU - MATNING AV FILTERPRESSEN

PIONJÄR FÖR PERFEKT SEPARATION

För ett förbättrat filtreringsresultat: FPPU-styrsystemet möjliggör tryckberoende matning av filterpressen. För att säkerställa ett konsekvent maximalt filtreringstryck och därmed en hög grad av avvattning ökar den transportkapaciteten vid låga tryck och minskar den vid höga tryck. Om korta fyllningstider krävs kan en förfyllningspump användas utöver högtryckspumpen.

Features and Benefits

Related Products

sv-SE