Sweden (SV)

MARINE

KRAV SOM ÄR LIKA HÅRDA SOM DET ÖPPNA HAVET

Innovativ teknik för havet

Din pålitliga partner

Under flera år har marinindustrin ställts inför allt högre krav. Stigande kostnader för avfallshantering, sträng miljölagstiftning, t.ex. MARPOL-direktivet som införts av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) om avgasrening, kravet på att installera ballastvattenrening och effekten av kortare hamnperioder, bidrar alla till att öka konkurrenstrycket.

Pumpar som fungerar tillförlitligt, är energieffektiva och lätta att underhålla inom de snäva tidsfönstren för service när fartyget ligger i hamn är viktiga. De olika tillämpningarna ombord omfattar hantering av länshållningsvatten som kräver en pump med låg skjuvning för att förhindra emulgering av det oljiga vattnet, rening av avloppsvatten med pumpar som kan hantera högviskösa produkter med hög fast substanshalt, samt matavfall, borrslam, saltvatten, urea och olika kemikalier.

 

 

Bästa lösningar för marin pumpning

SEEPEX-pumpar är välkända inom marinindustrin för sin förmåga att uppfylla de strängaste kraven och används i olika tillämpningar på fartyg som sträcker sig från militärfartyg, lastfartyg, kryssningsfartyg och supertankfartyg till offshorefartyg.

Våra standardpumpar i BN-serien transporterar låg- till högviskösa produkter, med eller utan fasta ämnen. De är idealiska för tillämpningar som borrslam där utrymmet är begränsat och för överföring av länshållningsvatten till utrustning för avskiljning av oljehaltigt vatten.

Avfall och avvattnat slam ombord på fartyg pumpas med våra standardpumpar i BN- och T-serien med öppen behållare.

Våra doseringspumpar i MD-serien hanterar mycket viskösa, aggressiva och korrosiva medier, med eller utan fasta ämnen, som kaustiksoda, urea och spilloljor med hög noggrannhet och minimal pulsation.

 

 

SEEPEX-PUMPAR INOM MARININDUSTRIN


HANTERING AV AVFALL OCH AVLOPPSVATTEN

SEEPEX-pumpar i BN-serien, T-serien med öppen behållare och maceratorer används för att hantera flödande till högviskösa icke-flytande produkter för miljövänlig behandling och bortskaffande av avfall och avloppsvatten ombord.

BILGE WATER

SEEPEX-pumpar med låg skjuvning används för att mata separationsutrustning med länsvatten som kan innehålla produkter som olja, tvättmedel och olika kemikalier utan att produkten emulgeras.

 

BEHANDLING AV BALLASTVATTEN

SEEPEX-pumpar från vårt MD-sortiment används för kemisk dosering och behandling av ballastvatten.

 

RENGÖRING AV MARINA AVGASER

Våra pumpar används i skrubbersystem för att avlägsna NOx och SOx och för att dosera urea och kaustiksoda och cirkulera magnesiumhydroxidslam.

 

FÖRBRÄNNINGSANLÄGGNING FÖR SPILLOLJA

Vid återvinning av oljeslam används våra pumpar för att mata förbränningsanläggningarna.

 

LOADING AND UNLOADING

På lastfartyg används till exempel våra standardpumpar i BN- och halvdykpumpar i E-serien för att lasta och lossa tunna till mycket viskösa och slipande produkter, inklusive produkter med fast innehåll som kalciumkarbonat och titandioxid.

 

BORTSKAFFANDE AV MATAVFALL OCH VATTEN FRÅN PENTRY

Matavfall och köksvatten transporteras med hjälp av SEEPEX standardpumpar i BN-serien.

 

HANTERING AV FLYTANDE LERA

SEEPEX standardpumpar i BN-serien, med en optimerad statorkonstruktion för att övervinna utrymmesbegränsningar, används för att optimera flytande lera.

 

AVLÄGSNANDE AV FÖRBRUKAD SPANNMÅL

På kryssningsfartyg med mikrobryggerier transporterar våra T-pumpar med öppen behållare och snigelmatningssystem den använda spannmålen i ett slutet rörsystem.

 

 

Behöver Du Mer Information?

sv-SE