Tillbaka till produktlistan

BTVE - MED ROBUST HELSKRUV

FRÅN HÖGVISKÖS TILL HALVFAST

BTVE-trattarpumpar från SEEPEX ger möjlighet att transportera avvattnat slam med en torrsubstanshalt på upp till 30 %. En stor, rektangulär insugningsbehållare med skruvtransportör gör att de lätt kan matas med högviskösa och halvfasta produkter utan tendens till brobildning. Ett rullmonterat glidande kompressionshölje förenklar ytterligare demonteringen och gör det möjligt att rengöra och underhålla den roterande enheten.

Flöde
0,5–60 m³/h
2,2–264 US gpm
Tryck
≤ 36 bar
≤ 525 psi

Funktioner och fördelar

Teknik, tillbehör och alternativ