OLJA, GAS, PETROKEMISK INDUSTRI, KEMISK INDUSTRI OCH ENERGI

FASTSTÄLLANDE AV STANDARDER

TOPPMODERN PUMPTEKNIK :

UPPSTRÖMS OCH NEDSTRÖMS

Globalisering och en växande världsbefolkning är två megatrender som i hög grad påverkar den globala efterfrågan på energi, vilket tillsammans med en stadig ekonomisk tillväxt leder till ökande produktionsnivåer av olja och gas, andra energikällor och kemikalier. I denna globala strävan efter energi ställer olje- och gasindustrin några av de tuffaste kraven på sin utrustning och sina leverantörer och måste uppfylla höga globala standarder. Förnybara energikällor har blivit ett förnuftigt alternativ till de allt mindre fossila bränslena och uppfyller kraven på expertis och exceptionella tekniska och ekonomiska transportlösningar.

UNIKA LÖSNINGAR FÖR GLOBALA STANDARDER

SEEPEX-pumparna uppfyller till fullo dessa krävande krav för prospektering och produktion uppströms och nedströms.

Den robusta, mångsidiga, intelligenta och lättskötta tekniken för progressiva kavitetspumpar uppfyller de stränga kraven från American Petroleum Institute (API) och används i många tillämpningar, till exempel: LACT-överföring, utvinning och överföring av råolja, flerfasig pumpning, borrvätskor och avfall från skärning, överföring av öppna och slutna avlopp, avlopp från flaror och trummor, produktionsvatten, separation av olja och vatten, kondensat, återvinning av MEG, polymerinjektion för EOR, CBM osv. Dessutom används de inom andra energisektorer för produktion av bioenergi från organiskt avfall, biodiesel, bioetanol eller biogas samt vind-, vatten- eller solkraft.

Våra produkter för olje-, gas-,
kemikalie- och energiindustrin