Tillbaka till produktlistan

MIN - ENHET FÖR AVVATTNING AV GRUVOR

MOBIL HANTERING AV GRUNDVATTEN

SEEPEX gruvavvattningsenhet är konstruerad för effektiv avskiljning av överdimensionerade fasta ämnen och transport av gruvvatten. Enheten består av en skidbasplatta, en tank, rörledningar och en pump med drivning och styrning. Den kompakta konstruktionen gör det lätt att transportera den och ger möjlighet att eftermontera den i befintliga avvattningsenheter.

Flöde
≤ 72 m³/h
≤ 317 US gpm
Tryck
≤ 24 bar
≤ 350 psi

Funktioner och Fördelar

Teknik, Tillbehör och Alternativ

Nedladdningar