TEKNIK

FÖRDELAR

SÅ HÄR FUNGERAR DET

VISA

FÖRDELAR

EGENSKAPER

VIEW

FÖRDELAR

VISA

EGENSKAPER

VISA

VISA

EGENSKAPER

EGENSKAPER

FÖRDELAR

VISA

VISA

EGENSKAPER

EGENSKAPER

EGENSKAPER

FÖRDELAR

VISA

EGENSKAPER HOS ROTORN

EGENSKAPER HOS STATORN

EGENSKAPER

FÖRDELAR

VISA

FÖRDELAR MED GEOMETRIANPASSNING

SEEPEX-TEKNIKEN

 Sedan SEEPEX grundades 1972 har vi fört ut färdigutvecklad, innovativ teknik på marknaden. Vi har flera patent rörande excenterskruvpumpar – hos oss är det ingen överdrift att ALL THINGS FLOW.

Vi driver utvecklingen genom att oavbrutet dra nytta av nya tekniska genombrott och fokusera på teoretisk forskning, produktutveckling och informationsteknik. Låter det intressant? Läs mer om de grundläggande principerna bakom våra produkter.

ÅTKOMST TILL DRIVLÄNK

Drive Joint Access (DJA) är ett intelligent koncept för att underhålla komponenterna på drivenhetssidan.

För pumpar med öppen inmatningstratt möjliggör ett rullagrat, skjutbart länkhus mellan inloppshuset och mellanstycket snabb åtkomst till länken på drivenhetssidan. Insticksaxel och drivenhet kan då monteras eller demonteras på några minuter, utan att man tar bort rörledningar, inloppshuset eller matningsskruven. 

Vid stora standardpumpar kan den kompletta driv- och kopplingsstångenheten enkelt tas bort från sughusets baksida för att underhålla glidringstätningen eller länkar. Inte heller här måste man ta bort rörledningar eller demontera rotor och stator.

seepex produkte technologie rotor stator 02

GEOMETRIER

SEEPEX affärsidé är att utveckla anpassade lösningar för våra kunders mångskiftande behov och krav. Det är därför vi även erbjuder ”skräddarsydda” rotor/statorgeometrier, konstruerade exakt för det tryck och flöde som krävs och för den produkt som ska pumpas.

DRIVKNUT

SEEPEX excenterskruvpumpar har robusta och lättmonterade drivknutar. Hermetiskt förseglade manschetter säkerställer jämn och mjuk drift, även vid extrema temperaturer och abrasiva media.

ROTOR OCH STATOR

SEEPEX rotorer och statorer uppfyller de högsta kvalitetskraven och säkerställer hög verkningsgrad. Mindre slitage och god korrosionsbeständighet ger låga driftkostnader och lång livslängd. De följer vissa förutsättningar: optimerade ytor, hög geometrisk precision, kundanpassbara materialval samt tillämpningsspecifik dimensionering och ytbehandling.

ROTOR JOINT ACCESS

Med det intelligenta underhållskonceptet Rotor Joint Access får du snabb och enkel åtkomst till länken på rotorsidan på pumpar med öppen inmatningstratt och stora standardpumpar

Tack vare en rullagrad, skjutbar husdel är det möjligt att komma åt länken på rotorsidan snabbt och enkelt. Därigenom tas statorn enkelt ut, utan att demontera tryckstutsen eller rörledningarna. Detta förenklar servicearbetena och kortar ner stoppen för underhåll av pumpen rejält.

SEEPEX – 6L-GEOMETRI

SEEPEX 6L-geometri möjliggör lägre ythastigheter tack vare liten rotordiameter och stor stigning och ger lång ytlivslängd tack vare bredare tätningszon.

SEEPEX – KONVENTIONELL GEOMETRI

Med mindre stigning och kompakt konstruktion klarar den konventionella SEEPEX-geometrin höga systemtryck.

SEEPEX – TRICAM-GEOMETRI

SEEPEX tricam-geometri ger högre flöde vid samma pumplängd, tack vare fler skruvlinjer. Med det längre 6LT- eller kortare 12T-utförandet kan SEEPEX-fördelarna uppnås vid högre flöden.

SMART SEAL HOUSING

Smart Seal Housing (SSH) är den senaste utvecklingen inom Smart Conveying Technology (SCT).

Denna tekniska innovation möjliggör snabbt och enkelt underhåll, vilket gör det möjligt att byta glidringstätningen utan att behöva avlägsna rörledningen eller sughuset.

När glidringstätningar behöver bytas ut måste rörledningen och pumpens sughus i vanliga fall avlägsnas för att få åtkomst till tätningshöljet. Detta är en tidskrävande process som nu har effektiviserats med Smart Seal Housing (SSH). Smart Seal Housing (SSH) erbjuds som tillval för pumpar med Smart Conveying Technology (SCT).

PRINCIPEN

SEEPEX excenterskruvpumpar är av typen roterande förträngningspumpar.