Tillbaka till produktlistan

MDC - SANITÄR DOSERINGSPUMP

FÖR DOSERINGSTILLÄMPNINGAR SOM KRÄVER FDA- OCH 3-A SANITÄRA STANDARDER

SEEPEX MDC-pumpar är en serie hygieniska doseringspumpar som används i en mängd olika tillämpningar inom livsmedels-, dryckes-, läkemedels- och kosmetikaindustrin för att transportera låg- till viskösa medier samt skjuvkänsliga medier. Pumparna uppfyller de högsta hygieniska kraven och följer 3-A Sanitary-standarderna och är godkända av FDA.

Flöde
0,5–500 l/h
0,132–132 US gph
Tryck
≤ 24 bar
≤ 350 psi

Funktioner och fördelar

Teknik, tillbehör och alternativ