Att skydda miljön :

Att återupptäcka den naturliga cykeln

Temperaturen stiger, väderfenomenen ökar. Klimatförändringarna får oss att fokusera ännu mer på miljön. Miljöindustrin, men även gruvindustrin, har moderniserats i grunden under de senaste årtiondena.

Med hjälp av kemiska, biologiska och mekaniska processer gör modern rening av avloppsvatten det möjligt att återställa den naturliga vattenkvaliteten. Modern pumpteknik står också för skonsamma processer vid utvinning och behandling av råvaror.

 

Energieffektiv resursbearbetning med progressiva kavitetspumpar från SEEPEX

Våra pumpar används i kommunala och industriella reningsverk för energieffektiv pumpning av primärt och sekundärt slam samt förtjockat och avvattnat avloppsslam och för att dosera kemikalier för vattenrening. Används främst för neutralisering, separation av vätskor och fasta ämnen, minskning av organiska föroreningar och avlägsnande av kväve och fosfat.

Tack vare den robusta konstruktionen och det låga slitaget kan SEEPEX progressiva kavitetspumpar användas även för mycket slipande råmaterialslam. De transporterar helt tillförlitligt råmineraler med varierande densitet. Doseringen av kostnadsintensiva kemikalier och tillsatser för vidare bearbetning av råvarorna är extremt exakt och därmed budgetvänlig.

 

Våra produkter för miljö- och gruvindustrin