Hygienisk, säker, felfri:

Höga krav på högsta kvalitet

Hygien och säkerhet är viktiga frågor när livsmedel och drycker produceras. För att slutprodukten ska vara av enastående kvalitet måste de känsliga tillverknings-, fyllnings- och transportprocesserna hållas absolut rena och fria från bakterier och främmande partiklar. En annan viktig faktor är den exakta doseringen av ämnena.

I den globala konkurrensen har företagen under de senaste åren varit tvungna att uppfylla allt strängare krav för att följa internationella standarder och för att möta de höga kraven från upplysta, kritiska konsumenter som ställer allt högre krav på innovativa produkter av hög kvalitet.

 

SEEPEX sätter nya standarder

Det finns få andra sektorer där kraven på pumpteknik är högre än inom livsmedels- och dryckesindustrin. Hygienisk renlighet i alla processer är ett absolut måste för att säkerställa att produkterna är säkra att äta. Dessutom spelar hög driftsäkerhet och tillförlitlighet samt enkel, restfri rengöring och snabbt underhåll också en central roll.

SEEPEX uppfyller alla krav genom att tillhandahålla pumpar som uppfyller de strängaste hygienreglerna och som också kombinerar den skonsamma produkttransport som en progressiv kavitetspump ger med den underhållsvänlighet och tillförlitlighet som SEEPEX är känt för. Många produktsortiment är certifierade enligt de amerikanska 3A-sanitära standarderna eller de europeiska riktlinjerna för hygienisk design (EHEDG). SEEPEX kunder kan därför vara säkra på att producera hygieniskt och mikrobiologiskt felfria livsmedel med dessa livsmedelspumpar.

 

Våra produkter för livsmedels- och
dryckesindustrin