SAI - SMART AIR INJECTION

PROGRESSIV KAVITETSPUMP FÖR TRANSPORT AV TRYCKLUFT

Smart Air Injection är en skräddarsydd SEEPEX-systemlösning som kombinerar progressiv kavitetspump med tryckluftsbefordran. Den låga trycknivån i transportledningen ger minskade kostnader och längre livslängd. SAI klarar enkelt långa avstånd på upp till 1 000 meter, hanterar riktningsändringar på ett flexibelt sätt och övervinner höjdskillnader utan ansträngning. I kombination med vår Easy Maintenance-lösning Smart Conveying Technology kan rotorn och statorn enkelt bytas ut även när utrymmet är begränsat.

csm spx product group sai de55562722

Funktioner Och Fördelar

Energieffektivt

Den totala energiförbrukningen minskar med upp till 72 % jämfört med konventionell transportteknik.

Ökad Livslängd

Minskad känslighet för slitage av rörledningar på grund av pneumatisk transport med måttlig hastighet, vilket sparar kostnader för reparation och utbyte.

Bibehålls På Plats

Lätt att underhålla konceptet: Smart Conveying Technology för byte av rotor/stator med minimalt utrymme på mindre än en timme.

För Långa Avstånd Och Höjdskillnader

Långa transportavstånd på upp till 1 000 meter och flexibelt övervinnande av riktningsförändringar och höjdskillnader.

Lätt Att Kontrollera

Styrning och övervakning av alla funktioner via SAI-kontrollen och enkel integrering i alla automations- och kontrollsystem.