Sweden (SV)

FULLSERVICEPAKET FÖR LONDONS AVLOPP

TÄNK STORT.

TRANSPORTERAD PRODUKT

Avloppsslam av olika densitet och temperatur

HUVUDDATA

SKRÄDDARSYDDA PUMPLÖSNINGAR FÖR STORBRITANNIENS NÄST STÖRSTA AVLOPPSRENINGSVERK

Transferpumpar N300-36, längd 11 m, vikt 7 ton, byggdes på rekordtid

Ett högprecisionsjobb:
Bearbetad ur ett 1,7 ton tungt stycke
verktygsstål med toleranser
ner till 0,2 mm, rotorn
är 6 m lång och
väger 0,7 ton

Fullservicepaket

KOSTNADSBESPARINGAR

MINIMALT RESERVDELSBEHOV

Korta stillestånd

 

Minskad personalkostnad

Pumptyp

Thames Water ansvarar för driften av ett av Storbritanniens största avloppsreningsverk, som betjänar omkring 2,1 miljoner invånare. En anläggning i den här storleksklassen kräver såväl pumpar som service utöver det vanliga. SEEPEX levererade båda.

BAKGRUND

Mogdens avloppsreningsverk byggdes på 1930-talet och har under decenniernas lopp genomgått flera stora utbyggnader och uppgraderingar, för att hålla jämna steg med de ökade krav den mycket snabba befolkningsökningen medför. Thames Water har nu byggt om den stora anläggningen och installerat SEEPEX-pumpar. Kunden behövde mer än själva utrustningen – man ville komplettera med ett avancerat servicepaket för att säkerställa optimal drift.

UPPGIFT

Det var ingen enkel utmaning – slammet hade mycket varierande egenskaper, densiteter och temperaturer. SEEPEX fick specialkonstruera varenda pump, från den lilla doseringspumpen för flytande polymer till de många transferpumparna för slambehandling, exakt efter specifika driftförutsättningar. Man behövde även utveckla pumpar som kunde transportera 180 kubikmeter suspension – ”slurry” – per timma till slambehandlingsanläggningen 16 km bort. Dessutom krävdes särskilda åtgärder för att säkerställa jämn, effektiv pumpdrift, korta stillestånd och låga kostnader.

LÖSNING

De transferpumpar som utvecklades, SEEPEX N300-36, var något utöver det vanliga och blev något av pumptekniska milstenar – vid sin tillblivelse var de världens största excenterskruvpumpar med avseende på både längd och vikt.

VI BYGGDE N300-36 PÅ BARA 16 VECKOR. 30 MEDARBETARE FRÅN FLERA AVDELNINGAR BIDROG MED SIN KOMPETENS. TILLSAMMANS VAR DE DET VINNANDE LAG SOM KLARADE JOBBET PÅ REKORDTID!
JÖRG BRUNE
ENGINEERING, MANAGER GENERAL RESEARCH, SEEPEX GMBH

Sedan driftsättningen har SEEPEX tagit hand om utrustningen enligt fullserviceavtalet och varje månad kontrollerat pumparna med avseende på torrgång, trycköverskridanden, slitage, drivning och verkningsgrad, och vidtagit erforderliga underhållsåtgärder. Hemligheten är förebyggande underhåll, på plats och om så krävs samma dag som problem upptäcks, innan oplanerade driftstopp eller haverier inträffar.

Strategin fungerar – beviset är att pumpstillestånden vid avloppsreningsverket har minskat drastiskt. SEEPEX UK ansvarar nu för underhållet av sammanlagt 68 excenterskruvpumpar och maceratorer i Thames Waters anläggningar samt i det närliggande avloppsreningsverket vid Iver South i Slough.

FÖRDELAR

SEEPEX levererar inte bara pumpar i praktiskt taget vilken storlek som helst – företaget har också starkt fokus på service och support. Fullserviceavtal kan ge betydande minskning av stillestånd och kostnader för reparationer och reservdelar. 

KORT SAGT: VÄSENTLIGT LÄGRE LIVSCYKELKOSTNAD.

Behöver Du Mer Information?

sv-SE