Sweden (SV)

Sänkta investeringskostnader för biogasproduktion

Gröna tomater.

TRANSPORTERAD PRODUKT

Grönavfall från
tomatplantor

HUVUDDATA

2 PROCESSER,

1 PUMP

Biomassan utnyttjas optimalt

KOSTNADSBESPARINGAR

LÄGRE INVESTERINGSKOSTNADER

Lägre underhållskostnader

Pump type

Tomaten är världens mest populära grönsak: varje år mognar omkring 150 miljoner ton tomater i odlingsanläggningarna. Tomater odlas året runt i väldiga, tekniskt avancerade växthus där plantorna kan växa till över 10 meters höjd på en enda säsong – en tillväxthastighet som är omöjlig i traditionell frilandsodling. Växthusodling kräver emellertid en hel del energi för att den höga tillväxten ska uppnås.

BAKGRUND

Odlaren i detta projekt var väl medveten om att den energin kan utvinnas ur organiskt avfall och grönavfall från tomatplantorna. Minst 15–20 kubikmeter biomassa, som skadade tomater, stjälkar och vippor, ackumuleras varje dygn, men måste behandlas ytterligare för att biogas ska produceras. Tomatodlaren kontaktade SEEPEX.

UPPGIFT

Odlaren behövde en lösning som hanterade hela biogasprocessen. Först matas tomatavfallet in i biogasanläggningen. Därefter skärs de kasserade tomaterna och grönavfallet i småbitar, så att den exponerade ytan ökas och mikroorganismer kan ackumuleras och starta fermenteringsprocessen. Slutligen pumpas den preparerade biomassan över till anläggningens blandningstank.

LÖSNING

SEEPEX installerade en BTM-pump med öppen inmatningstratt för maceration och transport av grönavfallet. Tack vare den integrerade skärenheten kan BTM-pumpen sköta båda uppgifterna samtidigt. Skärenheten är så utformad att den skär både mjuka tomater och fibrösa stjälkar och andra växtdelar optimalt.

DETTA MINSKADE INVESTERINGSKOSTNADERNA DRASTISKT: I STÄLLET FÖR EN MACERATOR OCH EN SEPARAT, NEDSTRÖMS INSTALLERAD PUMP, BEHÖVDE ENDAST ETT ENDA AGGREGAT KÖPAS.

FÖRDELAR

Färre aggregat betyder dessutom att service- och underhållskostnaderna minskar. Dessa kostnadssänkningar gav odlaren en konkurrensfördel som var mycket välkommen – konkurrensen i livsmedelsbranschen är mycket hård.

BIPRODUKTERNA FRÅN FERMENTERINGEN KAN ÅTERFÖRAS TILL ODLINGEN SOM NÄRINGSRIK GÖDSEL FÖR NÄSTA TOMATSKÖRD.
LESLEY EATON
BUSINESS DEVELOPMENT AND MARKETING MANAGER, SEEPEX UK LTD.

Behöver Du Mer Information?

sv-SE