Sweden (SV)

Produktion av grön energi

Effektiva anläggningar - hög gasavkastning

Biogasproduktion har främst inom jordbruks- och miljömarknadssektorerna vuxit till ett accepterat alternativ till fossila bränslen. Energi kan produceras från en mängd olika källor, inklusive särskilt odlade grödor och matavfall. Ekonomisk framgång genom en hög gasavkastning underlättas delvis av att man har provad och beprövad utrustning installerad

Långvarig erfarenhet

Våra progressiva kavitetspumpar och maceratorer har använts framgångsrikt i många år för att hjälpa till med biogasproduktion i många olika tillämpningar. Dessa tillämpningar omfattar pumpning och macerering av råvaror som matavfall, pumpning av flytande fraktioner som gödsel, slam och rötrester och kan också användas för att effektivt blanda dessa produkter innan de pumpas till nästa del av processen.

BTEX-pumparna från vårt T-sortiment av öppna trattpumpar är utformade med tunga komponenter som är särskilt avsedda för de mest krävande uppgifterna och används för att blanda ihop och överföra en mängd olika produkter som en homogen biomassa. Eventuella större partiklar kan hackas och konditioneras av våra Maceratorer före pumpen för att säkerställa att den önskade partikelstorleken uppnås.

Progressiva kavitetspumpar är idealiska för att arbeta i ett slutet rörsystem, vilket garanterar minimalt produktspill, minskar halk- och snubbelrisker och oönskade lukter

SEEPEX - Produkter inom biogasindustrin

Transportion av substratet

Matning av rötkamrarna från substratskålarna eller jäsningsgropen.

Konditionering av biomassa

Grova och fibrösa substrat hackas och konditioneras av maceratorer för att underlätta pumpning.

Tömning av silos

Pumpar med öppen behållare tömmer lagringstankar som innehåller majs, raps, betor eller matavfall samt slam och fekalieslam.

Pumpar med öppen behållare, standardpumpar och maceratorer hackar, bearbetar och överför på ett tillförlitligt sätt en mängd olika produkter, inklusive betor, ensilage och majs, till jäsningstankarna.

Behöver Du Mer Information?

sv-SE