Sweden (SV)

Allt en fråga om inställning

SEEPEX släpper automatiserad excenterskruvpump på marknaden.

Automatiserad för bästa effekt, mycket blir enklare med den intelligenta framtiden för mediumtransport. Branschledaren kommer redan idag med framtidens pumpgeneration – excenterskruvpumpen med ett statorfäste som kan ställas in automatiserat.

Med SCT AutoAdjust ställs excenterskruvpumpen in automatiserat på den optimala driftnivån – väldigt enkelt med en klickning från kontrollrummet eller lokalt på plats med app via SEEPEX Pump Monitor. Spänningen mellan de viktigaste pumpelementen, rotor och stator, anpassas enkelt till förutsättningarna i processen eller slitagegraden. Med ”SCT AutoAdjust” har SEEPEX vidareutvecklat och digitaliserat sin redan flerfaldigt prisbelönta Smart Conveying Technology (SCT).

Matning i toppform med Industri 4.0-egenskaper

”SCT AutoAdjust är föreningen mellan den analoga pumpvärlden och de digitala lösningarna och har en unik teknisk konstruktion”, säger dr. Christian Hansen, Chief Technology Officer (CTO) hos SEEPEX. Pumptillverkaren från Bottrop presenterar en automatiserad pump med integrerad Industri 4.0-teknik. Här är skruvnycklar och dylikt passé, en klickning på distans eller en tryckning på Pump Monitor på plats räcker och statorfästet justeras så att pumpen alltid matar i toppform. SEEPEX sätter redan sedan 2008 standarder med föregångaren, med mekaniskt inställbara SCT inom området enkelt underhåll och erbjuder som ledande tillverkare möjligheten att efterjustera statorfästet, något som vid det här laget är i hög grad erkänt. Med införandet av SCT AutoAdjust revolutioneras den här teknologin än en gång. Man slipper helt manuell inställning exempelvis vid slitage eller processändringar med kort varsel eftersom ansvarig servicetekniker utan att stressa kan agera utifrån kontrollrummet. För den här nya pumpgenerationen görs signalöverföringen via analoga signalledningar eller digitalt via olika bussystem. Man slipper resvägen så att man sparar in på tids- och arbetskostnader. Också i komplexa anläggningar där det ofta är svårt att komma åt pumparna tjänar serviceteknikern på fjärranpassning.

Enkel integrering i befintliga system

Styrningen, sensorerna och efterjusteringsanordningen ingår redan i paketet. På önskemål är SEEPEX Pump Monitor integrerad. Det går då också att kombinera SCT AutoAdjust i en handomvändning med Condition Monitoring-system, som exempelvis SEEPEX Connected Services. SEEPEX Pump Monitor mäter alla relevanta driftparametrar såsom temperatur, flöde, tryck, vibration etc. – 365 dagar om året, 24 timmar om dagen. Data kan då analyseras helt lokalt eller ännu mer omfattande i molnet, med SEEPEX Connected Services. Därmed blir pumpprestandan mät- och optimerbar. Slitagegraden framgår och ett kommande underhåll kan planeras förutseende. Det minskar driftavbrotten och undviker oplanerade stopp. Integreringen i befintliga processinfrastrukturer är mycket enkel. Driftsättningen, anslutningen till Pump Monitor och molnintegreringen görs av en SEEPEX-specialist.

De kortaste, snabbaste och enklaste underhållsarbetena någonsin

Redan 2008 släppte SEEPEX sin Smart Conveying Technology (SCT) på marknaden och revolutionerade underhållet av excenterskruvpumpar. Den beprövade konstruktionsprincipen är att Smart statorn består av två halvor och enkelt kan monteras och demonteras på plats utan att man måste ta bort sug- eller tryckledningar. Därigenom kan underhållet mycket enkelt genomföras av en person. Med en integrerad spännanordning kan spänningen mellan rotor och stator ställas in för en optimal matning om flödesmängden ändras t.ex. på grund av slitage. Detta förlänger livslängden på rotor och stator avsevärt, minskar behovet av reservdelar och sänker livscykelkostnaderna för SEEPEX-pumpar.

Vid SCT AutoAdjust görs den här spänningen av statorn nu automatiserat med knapptryckning via en hydraulenhet, helt utan att specialverktyg används. Den nyutvecklade premiumserien underlättar arbeten på pumpen avsevärt och hjälper på så vis till att spara ännu mer tid och kostnader. Montering och demontering är då lika enkel som vid den kända SCT. Förutom den gängse anpassningen av pumpvarvtalet är spänningen ytterligare en, mycket effektivare möjlighet för att konstant hålla pumpens flöde inom det optimala intervallet. SEEPEX möjliggör då maximala energibesparingar och ”de kortaste, snabbaste och enklaste underhållsarbetena någonsin. Till detta kommer tydligt minskade livscykelkostnader”, säger dr. Tobias Mänz, projektledare hos SEEPEX. SCT AutoAdjust kommer att finnas för tryck upp till 8 bar. Den kompakta storleken på den beprövade tvåstegs SCT:n kommer att vara kvar, så att ett enkelt byte är möjligt.

Med den nya pumpteknologin kommer en rad nyheter och fördelar:

  • Man slipper mödosamma vägar i anläggningen eller körning till avlägsna platser med pumpar för att göra manuella anpassningar.
  • PMan kommer enkelt åt svåråtkomliga pumpstationer via fjärråtkomst.
  • Minskade underhållsinsatser, lägre slitage, lägre reservdelskostnader och en tydligt längre livslängd för pumpen genom den enkla automatiserade styrningen och en mer frekvent och tidig anpassning av statorfästet.
  • Exakt inställning av den optimala driftstatusen för att reagera snabbt och enkelt på föränderliga processvillkor och säkra ett optimalt processresultat.
  • Oplanerade driftstopp hör till det förgångna. Man ser alltid tydligt vilken status pumpen har. Resultatet av efterjusteringen framgår direkt av pumpens prestanda och slitagereserven kan läsas av i de överordnade systemen.
  • Samtliga underhållsarbeten kan utföras på minsta möjliga plats eftersom rörledningarna inte behöver demonteras. Det behövs heller inget extra platsbehov för att demontera statorn.
  • Man har alltid och överallt uppsikt över anläggningen. Missade förändringar eller problem hör till det förgångna tack vare övervakning av drifts- och pumpstatusen i styrsystemet, på Pump Monitor eller som tillval med SEEPEX Connected Services.

Pumpens livslängd ökar, anläggningens driftsäkerhet blir större och pumpdriften optimeras gällande kapacitet, energiförbrukning och resursinsatser. ”Allt detta sänker pumpens livscykelkostnader och gör SCT AutoAdjust till tidernas mest ekonomiska excenterskruvpump”, menar dr. Christian Hansen. Specialisten för excenterskruvpumpar, pumpsystem och digitala lösningar demonstrerar med detta ännu en gång innovationskraften inom området intelligenta pumplösningar.

sv-SE